Lãnh đạo TP.Cần Thơ thăm, chúc mừng chức sắc, phật tử... nhân Đại lễ Phật Đản 2018

Cần Thơ: Chúc mừng đại lễ Phật đản 2018

Cần Thơ: Chúc mừng đại lễ Phật đản 2018

Những tấm gương sống 'tốt đời, đẹp đạo'

Ngắm nét đẹp cổ kính của chùa Liên Trì

Ngắm nét đẹp cổ kính của chùa Liên Trì

Ngắm nét đẹp cổ kính của chùa Liên Trì

Ngắm nét đẹp cổ kính của chùa Liên Trì

Ngắm nét đẹp cổ kính của chùa Liên Trì

Ngắm nét đẹp cổ kính của chùa Liên Trì

Bài 4: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Bài 4: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp