Phật tử TP Cần Thơ thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng giá trị hơn 24 tỉ đồng

Phật tử TP Cần Thơ thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng giá trị hơn 24 tỉ đồng

Phát triển doanh nghiệp bền vững phải gắn với trách nhiệm xã hội

Phát triển doanh nghiệp bền vững phải gắn với trách nhiệm xã hội

Nói thêm về pho tượng cổ tìm thấy ở sông Cổ Chiên

Nói thêm về pho tượng cổ tìm thấy ở sông Cổ Chiên

Trưng bày tượng nữ thần Saraswati lần đầu được tìm thấy ở Việt Nam

Trưng bày tượng nữ thần Saraswati lần đầu được tìm thấy ở Việt Nam

Khen thưởng 75 triệu đồng vì hiến tặng tượng nữ thần cổ 7,5 tỷ

Khen thưởng 75 triệu đồng vì hiến tặng tượng nữ thần cổ 7,5 tỷ

Phát hiện tượng nữ thần cổ trị giá 7,5 tỷ đồng trên sông Cổ Chiên

Phát hiện tượng nữ thần cổ trị giá 7,5 tỷ đồng trên sông Cổ Chiên

Phát hiện tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng tại Vĩnh Long

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người tìm thấy tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Thưởng 75 triệu cho người nộp cổ vật trị giá 7.5 tỷ

Tặng bằng khen cho người phát hiện và giao nộp tượng nữ thần Saraswati trị giá 7,5 tỉ đồng