Phật tử thương yêu theo phương pháp Phật dạy

Phật tử thương yêu theo phương pháp Phật dạy

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Trưởng lão Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP, Nhân sĩ đã từ trần

Trưởng lão Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP, Nhân sĩ đã từ trần

Cử hành trang nghiêm lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Cử hành trang nghiêm lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Cử hành trang nghiêm Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Cử hành trang nghiêm Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Phó Thủ tướng viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Phó Thủ tướng viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Phó Thủ tướng viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Tin buồn