Trao Giấy chấp nhận Lãnh sự cho Tổng Lãnh sự mới của Lào tại Đà Nẵng

Trao Giấy chấp nhận Lãnh sự cho Tổng Lãnh sự mới của Lào tại Đà Nẵng

Lào thu hút nhiều vốn đầu tư của DN Việt Nam

Lào thu hút nhiều vốn đầu tư của DN Việt Nam

Chính phủ Lào rất ủng hộ và ưu tiên nhà đầu tư Việt

Chính phủ Lào rất ủng hộ và ưu tiên nhà đầu tư Việt

Lào dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam

Lào dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam

Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Attapeu 20.000 USD khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Attapeu 20.000 USD khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

Sinh viên Lào đón Tết cổ truyền Bunmipay ấm cúng trên đất Huế

Sinh viên Lào đón Tết cổ truyền Bunmipay ấm cúng trên đất Huế

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2018

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2018