Đoàn công tác Bộ Giao thông - Vận tải làm việc về Quy hoạch phát triển cảng biển, cảng cạn khu vực tỉnh Thanh Hóa

Đoàn công tác Bộ Giao thông - Vận tải làm việc về Quy hoạch phát triển cảng biển, cảng cạn khu vực tỉnh Thanh Hóa

Chiều 25 – 9, đoàn công tác của Bộ Giao thông - Vận tải (GT - VT) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công làm trưởng...
Khắc phục khó khăn, đồng hành đưa Cảng Nghi Sơn phát triển lớn mạnh

Khắc phục khó khăn, đồng hành đưa Cảng Nghi Sơn phát triển lớn mạnh

Sau 5 tháng vận hành tuyến container, Cảng quốc tế Nghi Sơn tăng trưởng thế nào?

Sau 5 tháng vận hành tuyến container, Cảng quốc tế Nghi Sơn tăng trưởng thế nào?

Ông Phan Đào Vũ: 'Tuyến vận tải container là 'cánh cửa' nối KKT Nghi Sơn với nhà đầu tư quốc tế'

Ông Phan Đào Vũ: 'Tuyến vận tải container là 'cánh cửa' nối KKT Nghi Sơn với nhà đầu tư quốc tế'

Nghi Sơn, một lần đến

Nghi Sơn, một lần đến

Thanh Hóa đã có tuyến tàu container quốc tế

Thanh Hóa đã có tuyến tàu container quốc tế

Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn đón thành công 3 chuyến tàu container

Khai trương tuyến dịch vụ vận tải container quốc tế