Giới thiệu tập thơ của tác giả Phạm Hồng Cẩm

Giới thiệu tập thơ của tác giả Phạm Hồng Cẩm

Sáng 11/4, tại nhà văn hóa Công nhân Công ty Cổ phần than Hà Tu đã diễn ra chương trình giới thiệu tác phẩm...
Xẩm Hà thành 'Tìm thơ mới cho cổ nhạc'

Xẩm Hà thành 'Tìm thơ mới cho cổ nhạc'

Tìm thơ mới trong cổ nhạc

Tìm thơ mới trong cổ nhạc

Một chiều xuân

Một chiều xuân

Tìm thơ mới cho cổ nhạc

Tìm thơ mới cho cổ nhạc

Phát động tìm thơ mới cho cổ nhạc

Phát động tìm thơ mới cho cổ nhạc

Đi tìm giá trị và ý nghĩa lời ru

Đi tìm giá trị và ý nghĩa lời ru

Nhà thơ Ngọc Lê Ninh làm phim Tết về âm nhạc dân tộc

Nhà thơ Ngọc Lê Ninh làm phim Tết về âm nhạc dân tộc

Hoàng Sĩ Khải là ai?

Hoàng Sĩ Khải là ai?

Hai tâm hồn đồng điệu

Một cầu nối tâm hồn Việt - Nhật

Một cầu nối tâm hồn Việt - Nhật

Lưu giữ giá trị thơ truyền thống và Hán Nôm

Lưu giữ giá trị thơ truyền thống và Hán Nôm

Nàng dâu bị cả nhà chồng lừa trắng 3 tỉ đồng của bố mẹ đẻ cho để phòng thân và bài học cho các nàng dâu nhẹ dạ tin chồng

Nàng dâu bị cả nhà chồng lừa trắng 3 tỉ đồng của bố mẹ đẻ cho để phòng thân và bài học cho các nàng dâu nhẹ dạ tin chồng