2019 triển khai nhiều dự án giao thông lớn ở miền Nam

2019 triển khai nhiều dự án giao thông lớn ở miền Nam

Cần 3.800 tỷ đồng ngân sách góp vốn làm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cần 3.800 tỷ đồng ngân sách góp vốn làm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cần 3.800 tỷ đồng ngân sách góp vốn làm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cần 3.800 tỷ đồng ngân sách góp vốn làm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đề xuất góp vốn Nhà nước làm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đề xuất góp vốn Nhà nước làm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

BĐS Phan Thiết đón xu hướng đầu tư mới

BĐS Phan Thiết đón xu hướng đầu tư mới

Gấp rút chuẩn bị xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Gấp rút chuẩn bị xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đề nghị chỉnh hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết

Đề nghị chỉnh hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết

Sớm khởi công các tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

Sớm khởi công các tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

Dòng vốn 20.000 tỷ đồng thổi làn gió mới vào thị trường BĐS Bình Thuận

Dòng vốn 20.000 tỷ đồng thổi làn gió mới vào thị trường BĐS Bình Thuận

Khơi thông 2 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

Khơi thông 2 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

Bộ GTVT làm việc với Bình Thuận để triển khai hai dự án cao tốc

Bộ GTVT làm việc với Bình Thuận để triển khai hai dự án cao tốc

Đường bộ cao tốc Bắc Nam: Rà soát quy hoạch để không chồng lấn giữa các dự án

Đường bộ cao tốc Bắc Nam: Rà soát quy hoạch để không chồng lấn giữa các dự án

'Chạy đà' chuẩn bị xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

'Chạy đà' chuẩn bị xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đầu tư gần 20.000 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Ninh Thuận - Bình Thuận

Đầu tư gần 20.000 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Ninh Thuận - Bình Thuận

Ðầu tư gần 20 nghìn tỷ đồng xây đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Gần 20.000 tỷ đầu tư xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Gần 20.000 tỷ đầu tư xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết