Hiến kế tiêu tiền cho Thủy Tiên

Hiến kế tiêu tiền cho Thủy Tiên

Mỗi đợt lũ lụt, nhân dân lại được tăng cường nhận thức về công dụng của rừng. Tệ nạn phá rừng bị lên án...