Thanh Hóa: Chi hơn 42,9 tỷ đồng làm nhà vệ sinh

Thanh Hóa: Chi hơn 42,9 tỷ đồng làm nhà vệ sinh

Thanh Hóa: Lễ hội Lam Kinh năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày

Thanh Hóa: Lễ hội Lam Kinh năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại Sầm Sơn

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại Sầm Sơn

Vụ dự chi trăm tỷ cho 'Danh xưng Thanh Hóa': Phó Chủ tịch tỉnh lên tiếng

Vụ dự chi trăm tỷ cho 'Danh xưng Thanh Hóa': Phó Chủ tịch tỉnh lên tiếng

Dự chi trăm tỷ 'Danh xưng Thanh Hóa': Thông tin mới

Dự chi trăm tỷ 'Danh xưng Thanh Hóa': Thông tin mới

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tiếng về lễ kỷ niệm dự kiến chi trăm tỷ

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tiếng về lễ kỷ niệm dự kiến chi trăm tỷ

Hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa: Lãnh đạo tỉnh nói gì về khái toán trăm tỷ?

Hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa: Lãnh đạo tỉnh nói gì về khái toán trăm tỷ?

Chi 104 tỉ đồng để làm sự kiện văn hóa là quá hồ đồ, lãng phí

Chi 104 tỉ đồng để làm sự kiện văn hóa là quá hồ đồ, lãng phí

Chuyên gia nói gì về lễ kỷ niệm 990 năm dự chi 104 tỷ đồng ở Thanh Hóa?

Chuyên gia nói gì về lễ kỷ niệm 990 năm dự chi 104 tỷ đồng ở Thanh Hóa?

Xứ Thanh định chi 104 tỷ 'kỷ niệm danh xưng', giật mình!

Xứ Thanh định chi 104 tỷ 'kỷ niệm danh xưng', giật mình!

Thanh Hóa: Có nên làm bánh dày 3 tấn dâng Vua Hùng ở TP. Sầm Sơn?

Thanh Hóa: Có nên làm bánh dày 3 tấn dâng Vua Hùng ở TP. Sầm Sơn?

Tranh cãi việc làm bánh dày 3 tấn dâng Vua Hùng

Tranh cãi việc làm bánh dày 3 tấn dâng Vua Hùng