Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa'

Ngày 20/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hóa cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa' ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.

Theo báo cáo, trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nghè Vẹt, đã được Cục Di sản văn hóa thẩm định tại văn bản số 734/DSVH-DT ngày 10/10/2013, và hồ sơ bản vẽ hoàn công có hạng mục biển dẫn tích với nội dung "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa".

Như vậy, tấm biển đá nêu trên là một hạng mục công trình thuộc di tích Nghè Vẹt. Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa thì nội dung tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" được công dân phản ánh, có lỗi kỹ thuật.

Để sớm khắc phục sai sót nêu trên, Sở VHTTDL Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với Sở VHTTDL, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẩn trương khắc phục, điều chỉnh nội dung chữ thể hiện trên tấm đá biển tên di tích theo đúng nội dung hồ sơ thiết kế đã được cơ quan, cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đồng thời, lắp dựng lại đúng vị trí thể hiện trong hồ sơ bản vẽ hoàn công dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nghè Vẹt.

Trước đó, ngày 7/4, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" đặt tại di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt (xã Vĩnh Hùng). Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, ngành chức năng đã tháo dỡ, di chuyển tấm biển đá tại di tích Nghè Vẹt, đồng thời xem xét trách nhiệm của các nhân, tập thể có liên quan.

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nganh-chuc-nang-thong-tin-ve-tam-bien-ghi-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thanh-hoa-post1630595.tpo