Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự 2 địa phương

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự 2 địa phương

Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh

Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh

Hà Tĩnh tổ chức 2.874 cuộc phổ biến pháp luật, 493.012 lượt người tham gia

Hà Tĩnh tổ chức 2.874 cuộc phổ biến pháp luật, 493.012 lượt người tham gia

Hà Tĩnh:Chuyển biến tích cực sau 15 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến pháp luật

Hà Tĩnh:Chuyển biến tích cực sau 15 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến pháp luật

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ hộ tịch cho công chức cấp xã ở Hà Tĩnh

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ hộ tịch cho công chức cấp xã ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đấu giá thành công 2 mỏ đất san lấp

Hà Tĩnh đấu giá thành công 2 mỏ đất san lấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp, hộ tịch cho CBCC các cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp, hộ tịch cho CBCC các cấp

Phối hợp hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Phối hợp hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Đảm bảo 100% đối tượng có yêu cầu đều được thực hiện trợ giúp pháp lý

Đảm bảo 100% đối tượng có yêu cầu đều được thực hiện trợ giúp pháp lý

Hà Tĩnh: Đường về quê nhà mịt mờ của người phụ nữ 25 năm bị bán sang Trung Quốc

Hà Tĩnh: Đường về quê nhà mịt mờ của người phụ nữ 25 năm bị bán sang Trung Quốc

Ngăn chặn yêu cầu chứng thực sai bằng giải pháp công nghệ

Ngăn chặn yêu cầu chứng thực sai bằng giải pháp công nghệ

Ngăn chặn yêu cầu chứng thực sai bằng giải pháp công nghệ

Ngăn chặn yêu cầu chứng thực sai bằng giải pháp công nghệ

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh trong các doanh nghiệp

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh trong các doanh nghiệp

Toàn dân tích cực vào cuộc để mọi ngày đều là 'Ngày Pháp luật'

Toàn dân tích cực vào cuộc để mọi ngày đều là 'Ngày Pháp luật'