Góc khuất cao nguyên đá: Vẫn may mắn thứ trời cho

Góc khuất cao nguyên đá: Vẫn may mắn thứ trời cho

Mạo muội nghĩ đến ông Triệu Đức Thanh rồi ông con Triệu Tài Vinh cũng thuộc dạng phát, được hưởng phúc ấm...