Nỗi lo từ các công trình thủy điện trong mùa mưa bão

Nỗi lo từ các công trình thủy điện trong mùa mưa bão

Đà Nẵng đề nghị Bộ TN-MT chỉ đạo các hồ chứa thượng nguồn xả nước đẩy nhiễm mặn

Đà Nẵng đề nghị Bộ TN-MT chỉ đạo các hồ chứa thượng nguồn xả nước đẩy nhiễm mặn

Đà Nẵng: Nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn, chấn chỉnh việc điều tiết của nhà máy thủy điện

Đà Nẵng: Nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn, chấn chỉnh việc điều tiết của nhà máy thủy điện

Đà Nẵng yêu cầu thủy điện xả nước để cứu nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn

Đà Nẵng yêu cầu thủy điện xả nước để cứu nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn

Thủy điện Quảng Nam trả nước cho Đà Nẵng

Thủy điện Quảng Nam trả nước cho Đà Nẵng

Nhiễm mặn nhà máy nước sạch của Đà Nẵng

Nhiễm mặn nhà máy nước sạch của Đà Nẵng

Đà Nẵng: Thủy điện Đăk Mi 4 đã xả nước đẩy nhiễm mặn trên sông Cầu Đỏ

Đà Nẵng: Thủy điện Đăk Mi 4 đã xả nước đẩy nhiễm mặn trên sông Cầu Đỏ

Bộ TNMT yêu cầu thủy điện Quảng Nam trả nước cho Đà Nẵng

Bộ TNMT yêu cầu thủy điện Quảng Nam trả nước cho Đà Nẵng

Đà Nẵng đòi trả nước hạ du, thủy điện kêu khó

Đà Nẵng đòi trả nước hạ du, thủy điện kêu khó

Hơn 2/3 dân số Đà Nẵng phải dùng nước nhiễm mặn

Hơn 2/3 dân số Đà Nẵng phải dùng nước nhiễm mặn

Nơm nớp nỗi lo thiếu nước, TP.Đà Nẵng 'cầu cứu' thủy điện

Nơm nớp nỗi lo thiếu nước, TP.Đà Nẵng 'cầu cứu' thủy điện

'Khát nước', Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện ở Quảng Nam... trả nước

'Khát nước', Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện ở Quảng Nam... trả nước

Nước sông Vu Gia bị xâm nhập mặn, Đà Nẵng 'khát'

Nước sông Vu Gia bị xâm nhập mặn, Đà Nẵng 'khát'

Đà Nẵng 'khát', Bộ TN&MT yêu cầu các nhà máy xả nước

Đà Nẵng 'khát', Bộ TN&MT yêu cầu các nhà máy xả nước

Đà Nẵng: Nước nhiễm mặn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Đà Nẵng: Nước nhiễm mặn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Thủy điện thượng nguồn Vu Gia phải xả nước cho Đà Nẵng

Thủy điện thượng nguồn Vu Gia phải xả nước cho Đà Nẵng

Đà Nẵng 'kêu cứu' các thủy điện xả nước tạo nguồn phục vụ sinh hoạt

Đà Nẵng 'kêu cứu' các thủy điện xả nước tạo nguồn phục vụ sinh hoạt

Đà Nẵng 'khát' nước, yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 tăng lưu lượng xả

Đà Nẵng 'khát' nước, yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 tăng lưu lượng xả

Đà Nẵng nhiễm mặn nghiêm trọng: Nhiều đoạn hạ lưu sông Vu Gia cạn trơ đáy!

Đà Nẵng nhiễm mặn nghiêm trọng: Nhiều đoạn hạ lưu sông Vu Gia cạn trơ đáy!

Cục quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT): Chỉ đạo kịp thời việc điều tiết, cấp nước cho hạ du sông Vu Gia

Cục quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT): Chỉ đạo kịp thời việc điều tiết, cấp nước cho hạ du sông Vu Gia

Đà Nẵng lại thiếu nước, nhiễm mặn vì quy trình của thủy điện

Đà Nẵng lại thiếu nước, nhiễm mặn vì quy trình của thủy điện

Đà Nẵng sẽ 'cầu cứu' Bộ TN&MT để thủy điện xả nước

Đà Nẵng sẽ 'cầu cứu' Bộ TN&MT để thủy điện xả nước

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ nguồn nước nhiễm mặn ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ nguồn nước nhiễm mặn ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Sớm đề nghị Bộ TN-MT, Quảng Nam chỉ đạo thủy điện 'cứu' nhiễm mặn

Đà Nẵng: Sớm đề nghị Bộ TN-MT, Quảng Nam chỉ đạo thủy điện 'cứu' nhiễm mặn

Dân thiếu nước, Đà Nẵng 'cầu cứu' thủy điện

Dân thiếu nước, Đà Nẵng 'cầu cứu' thủy điện

Thủy điện hạn chế phát điện dịp lễ vì đơn giá thấp khiến Đà Nẵng nhiễm mặn?

Thủy điện hạn chế phát điện dịp lễ vì đơn giá thấp khiến Đà Nẵng nhiễm mặn?

Đà Nẵng: Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng khiến lưu lượng cấp nước sinh hoạt yếu

Đà Nẵng: Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng khiến lưu lượng cấp nước sinh hoạt yếu

Quảng Nam tăng cường kiểm tra, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy điện

Quảng Nam tăng cường kiểm tra, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy điện

Đà Nẵng: Khả năng năm nay bão kết thúc muộn, tháng 12 vẫn còn bão

Đà Nẵng: Khả năng năm nay bão kết thúc muộn, tháng 12 vẫn còn bão

Quảng Nam sẽ diễn tập phòng các thủy điện đồng loạt xả lũ

Quảng Nam sẽ diễn tập phòng các thủy điện đồng loạt xả lũ

Quảng Nam: Rà soát phương án bảo đảm hồ thủy điện trước mùa mưa bão

Quảng Nam: Rà soát phương án bảo đảm hồ thủy điện trước mùa mưa bão

Hoạt động thủy điện là tác nhân của động đất tại Quảng Nam?

Hoạt động thủy điện là tác nhân của động đất tại Quảng Nam?

Quảng Nam tăng cường trách nhiệm các địa phương trong quản lý khai thác cát

Thiên tai ngày càng khốc liệt - Bài cuối: Nỗi lo mang tên thủy điện

Thiên tai ngày càng khốc liệt - Bài cuối: Nỗi lo mang tên thủy điện

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ hồ chứa thủy lợi ở miền Trung - Tây Nguyên

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ hồ chứa thủy lợi ở miền Trung - Tây Nguyên

Quảng Nam: Lo làng trôi theo sông

Quảng Nam: Lo làng trôi theo sông