Giải đáp trực tuyến về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Giải đáp trực tuyến về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Vào 14 giờ 30 ngày 23-12, Báo Nhân Dân điện tử phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình giao...
'Điểm tựa' an sinh cho người lao động

'Điểm tựa' an sinh cho người lao động

Tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng

Tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng

Phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Chi trả gần 13 tỉ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động mất việc

Chi trả gần 13 tỉ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động mất việc

Hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí đào tạo nghề để duy trì việc làm

Hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí đào tạo nghề để duy trì việc làm

Giá đỡ của người lao động

Giá đỡ của người lao động

Khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp để đáp ứng thực tiễn

Khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp để đáp ứng thực tiễn

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: 'Giá đỡ' rủi ro cho người lao động

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: 'Giá đỡ' rủi ro cho người lao động

Khẩn trương triển khai các gói hỗ trợ

Ngẫm từ 'câu chuyện Liverpool'

Ngẫm từ 'câu chuyện Liverpool'

Sớm hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Sớm hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng dự định cho phép người lao động làm việc 24 giờ/tuần

Thủ tướng dự định cho phép người lao động làm việc 24 giờ/tuần

Đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Kiến nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Kiến nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

'Ngân sách như sông cạn nhưng các quỹ như ao, hồ vẫn giữ nước'

'Ngân sách như sông cạn nhưng các quỹ như ao, hồ vẫn giữ nước'