Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ

Nội dung của những điểm mới trong các văn kiện lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện vai trò to...
Ra mắt sách về sự chuyển biến và sáng tạo của giáo dục phổ thông ở Việt Nam

Ra mắt sách về sự chuyển biến và sáng tạo của giáo dục phổ thông ở Việt Nam

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Sẽ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Sẽ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tám điểm mới trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 5 năm 2021-2025

Tám điểm mới trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 5 năm 2021-2025

Bài 4: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Bài 4: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Đọc thư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Nghĩ về nhiệm vụ trau dồi phẩm chất đạo đức của người thầy

Đọc thư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Nghĩ về nhiệm vụ trau dồi phẩm chất đạo đức của người thầy

Để Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu

Để Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu

Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học – công nghệ về nông nghiệp

Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học – công nghệ về nông nghiệp

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thúc đẩy đầu tư hợp tác lĩnh vực thiết bị y tế, tiếp thị giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Thúc đẩy đầu tư hợp tác lĩnh vực thiết bị y tế, tiếp thị giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Đại biểu Lê Thanh Vân: Giáo dục không được quan tâm sẽ tạo ra những hình nhân

Đại biểu Lê Thanh Vân: Giáo dục không được quan tâm sẽ tạo ra những hình nhân

Tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo

Tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo

Trên nẻo đường xuân, nghĩ về sự nghiệp trồng người

Trên nẻo đường xuân, nghĩ về sự nghiệp trồng người

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa

Để hiện thực hóa phát triển nguồn nhân lực là đột phá chiến lược

Để hiện thực hóa phát triển nguồn nhân lực là đột phá chiến lược

Phát huy thành quả của các nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học và công nghệ

Phát huy thành quả của các nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học và công nghệ

Minh Hà chia sẻ bí quyết sắm quần áo ngày Tết cho gia đình: Tiết kiệm là quốc sách

Minh Hà chia sẻ bí quyết sắm quần áo ngày Tết cho gia đình: Tiết kiệm là quốc sách

Đầu tư cho GD-ĐT: Không chỉ là chủ trương mà phải hành động

Đầu tư cho GD-ĐT: Không chỉ là chủ trương mà phải hành động

Đổi mới giáo dục bao năm nhưng thưởng Tết giáo viên vẫn 'mỡ nó rán nó'

Đổi mới giáo dục bao năm nhưng thưởng Tết giáo viên vẫn 'mỡ nó rán nó'

Đổi mới giáo dục: Tạo bước chuyển mạnh mẽ

Đổi mới giáo dục: Tạo bước chuyển mạnh mẽ

'Chìa khóa' để đột phá

TS Nguyễn Thanh Sơn: Mong muốn đầu tư hơn nữa cho GD vùng khó khăn, miền núi

TS Nguyễn Thanh Sơn: Mong muốn đầu tư hơn nữa cho GD vùng khó khăn, miền núi

Đại biểu Đại hội XIII của Đảng: 'Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu'

Đại biểu Đại hội XIII của Đảng: 'Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu'

Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học - công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực

Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học - công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực

Chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực

Chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực

GD-ĐT là động lực then chốt để phát triển đất nước

GD-ĐT là động lực then chốt để phát triển đất nước

Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm KHCN về nông nghiệp

Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm KHCN về nông nghiệp

Chú trọng công tác giáo dục và đào tạo là quốc sách trong phát triển kinh tế - xã hội

Chú trọng công tác giáo dục và đào tạo là quốc sách trong phát triển kinh tế - xã hội

Giáo dục và đào tạo: 'Không chỉ là chủ trương mà phải là quốc sách'

Giáo dục và đào tạo: 'Không chỉ là chủ trương mà phải là quốc sách'

Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động KH&CN

Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động KH&CN

Trao quyền tự chủ - bước đột phá trong giáo dục

Trao quyền tự chủ - bước đột phá trong giáo dục

Phân tích cơ cấu chi ngân sách địa phương cho giáo dục

Phân tích cơ cấu chi ngân sách địa phương cho giáo dục

Đổi mới tư duy, cơ chế, chính sách để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

Đại biểu Quốc hội: Coi trọng hơn nữa đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT

Đại biểu Quốc hội: Coi trọng hơn nữa đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT

Quyết tâm tạo bước đột phá

Quyết tâm tạo bước đột phá

Giáo dục Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Giáo dục Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020

Thừa Thiên - Huế lần đầu tuyên dương 'Học sinh Danh dự toàn trường'

Thừa Thiên - Huế lần đầu tuyên dương 'Học sinh Danh dự toàn trường'

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Thấy thầy cô hạnh phúc, sẽ có nhiều học trò theo nghề giáo

Thấy thầy cô hạnh phúc, sẽ có nhiều học trò theo nghề giáo

Bàn cách gỡ khó cho cơ chế tự chủ trong giáo dục đại học

Bàn cách gỡ khó cho cơ chế tự chủ trong giáo dục đại học

TP.HCM: Tôn vinh 50 nhà giáo tiêu biểu đạt giải thưởng Võ Trường Toản

TP.HCM: Tôn vinh 50 nhà giáo tiêu biểu đạt giải thưởng Võ Trường Toản

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tới thăm, chúc mừng Giáo sư Trần Hồng Quân

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tới thăm, chúc mừng Giáo sư Trần Hồng Quân

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm và chúc mừng GS Trần Hồng Quân

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm và chúc mừng GS Trần Hồng Quân