Bệnh viện huyện Sơn Hòa (Phú Yên): Đưa bệnh nhân đã tắt thở đi chuyển viện để làm gì?

Bệnh viện huyện Sơn Hòa (Phú Yên): Đưa bệnh nhân đã tắt thở đi chuyển viện để làm gì?

Đình chỉ phòng khám tư khiến bé trai tử vong sau tiêm thuốc ở Phú Yên

Đình chỉ phòng khám tư khiến bé trai tử vong sau tiêm thuốc ở Phú Yên

Phú Yên: Bệnh nhi tử vong sau khi tiêm thuốc tại phòng khám đa khoa tư nhân

Phú Yên: Bệnh nhi tử vong sau khi tiêm thuốc tại phòng khám đa khoa tư nhân

Vụ bé trai tử vong sau khi tiêm thuốc ở Phú Yên: Tạm đình chỉ một phòng khám tư

Điều tra vụ cháu bé tử vong sau khi tiêm thuốc

Điều tra vụ cháu bé tử vong sau khi tiêm thuốc

Bé 10 tuổi ở Phú Yên tử vong sau khi tiêm tại phòng khám tư

Bé 10 tuổi ở Phú Yên tử vong sau khi tiêm tại phòng khám tư

Tử vong sau khi tiêm thuốc tại phòng khám đa khoa tư nhân

Tử vong sau khi tiêm thuốc tại phòng khám đa khoa tư nhân

Phú Yên: Đình chỉ phòng khám tư tiêm thuốc trước khi bé 10 tuổi tử vong

Phú Yên: Đình chỉ phòng khám tư tiêm thuốc trước khi bé 10 tuổi tử vong

Phú Yên: Một bé trai bị tử vong sau tiêm thuốc ở phòng khám tư

Phú Yên: Một bé trai bị tử vong sau tiêm thuốc ở phòng khám tư

Tạm đình chỉ hoạt động phòng khám tư để bé trai tử vong sau tiêm

Tạm đình chỉ hoạt động phòng khám tư để bé trai tử vong sau tiêm