Cá 'khủng' quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học

Cá 'khủng' quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học

Bến Tre: Gia đình ngư dân đồng ý bàn giao con cá lạ cực quý hiếm

Bến Tre: Gia đình ngư dân đồng ý bàn giao con cá lạ cực quý hiếm

Vụ cá nược 'khủng' ở Bến Tre: Ngư dân đồng ý giao cá, sẽ chở về Hà Nội

Vụ cá nược 'khủng' ở Bến Tre: Ngư dân đồng ý giao cá, sẽ chở về Hà Nội

'Cá nược' bắt được ở sông Cổ Chiên hiếm cỡ nào?

'Cá nược' bắt được ở sông Cổ Chiên hiếm cỡ nào?

Ngư dân đồng ý giao cá nược Minh Hải cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Ngư dân đồng ý giao cá nược Minh Hải cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Ngư dân từ bỏ ý định đòi xẻ thịt 'cá nược Minh Hải'

Ngư dân từ bỏ ý định đòi xẻ thịt 'cá nược Minh Hải'

Ngư dân đồng ý giao cá 'lạ' 150 kg cho viện bảo tồn

Ngư dân bắt được cá 'lạ' 150kg có ý định... xẻ thịt cá

Loài cá tưởng tuyệt chủng xuất hiện trên sông Cổ Chiên

Loài cá tưởng tuyệt chủng xuất hiện trên sông Cổ Chiên

Gia đình ngư dân kiên quyết không giao cá nược Minh Hải quý hiếm

Gia đình ngư dân kiên quyết không giao cá nược Minh Hải quý hiếm

Cá lạ tưởng tuyệt chủng xuất hiện ở ĐBSCL

Cá lạ tưởng tuyệt chủng xuất hiện ở ĐBSCL

Danh tính 'sốc' loài cá lạ vừa bắt được ở Bến Tre

Danh tính 'sốc' loài cá lạ vừa bắt được ở Bến Tre

Cá lạ nặng 150kg được bắt trên sông Cổ Chiên là loài đã tuyệt chủng tại Việt Nam

Cá lạ nặng 150kg được bắt trên sông Cổ Chiên là loài đã tuyệt chủng tại Việt Nam

Cá 'lạ' trên sông Cổ Chiên vô cùng quý hiếm

Cá 'lạ' trên sông Cổ Chiên vô cùng quý hiếm

Giải mã loài cá 'khủng' bắt được dưới sông Cổ Chiên khi giăng lưới

Giải mã loài cá 'khủng' bắt được dưới sông Cổ Chiên khi giăng lưới

Cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược tưởng đã tuyệt chủng ở Việt Nam

Cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược tưởng đã tuyệt chủng ở Việt Nam

Nếu xác nhận cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược Minh Hải, sẽ chấn động

Nếu xác nhận cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược Minh Hải, sẽ chấn động

Cá lạ 150 kg bắt được trên sông Cổ Chiên là cá heo sắp tuyệt chủng?

Cá lạ 150 kg bắt được trên sông Cổ Chiên là cá heo sắp tuyệt chủng?

Ngư dân bắt được cá dài hơn 2 m trên sông Cổ Chiên

Ngư dân bắt được cá dài hơn 2 m trên sông Cổ Chiên

Năng lượng tái tạo cứu các dòng sông khỏi bị 'hủy diệt' bởi thủy điện

Năng lượng tái tạo cứu các dòng sông khỏi bị 'hủy diệt' bởi thủy điện