Công an Sóc Trăng có thêm một Phó Giám đốc

Công an Sóc Trăng có thêm một Phó Giám đốc

Sóc Trăng: Trưởng Công an TP làm Phó giám đốc Công an tỉnh

Sóc Trăng: Trưởng Công an TP làm Phó giám đốc Công an tỉnh

Công an tỉnh Sóc Trăng có thêm phó giám đốc

Công an tỉnh Sóc Trăng có thêm phó giám đốc

Sóc Trăng có thêm một Phó giám đốc công an

Sóc Trăng có thêm một Phó giám đốc công an

Sóc Trăng có thêm một Phó Giám đốc Công an

Sóc Trăng có thêm một Phó Giám đốc Công an

Công an tỉnh Sóc Trăng có thêm một Phó Giám đốc

Công an tỉnh Sóc Trăng có thêm một Phó Giám đốc

Công an Sóc Trăng có thêm một phó giám đốc

Công an Sóc Trăng có thêm một phó giám đốc

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an