Những trái bưởi 'chết người' từ TP HCM gửi ra Hải Phòng

Những trái bưởi 'chết người' từ TP HCM gửi ra Hải Phòng

Tinh vi, xảo quyệt những thủ đoạn giấu ma túy cũng không thoát khỏi mắt Công an

Tinh vi, xảo quyệt những thủ đoạn giấu ma túy cũng không thoát khỏi mắt Công an

Hải Phòng: Bắt nhóm đối tượng giấu ma túy trong 3 quả bưởi

Hải Phòng: Bắt nhóm đối tượng giấu ma túy trong 3 quả bưởi

Bí mật trong những quả bưởi trên xe taxi

Bí mật trong những quả bưởi trên xe taxi

Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong 3 quả bưởi khoét ruột

Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong 3 quả bưởi khoét ruột

Ma túy được giấu trong 3 quả bưởi khoét ruột

Ma túy được giấu trong 3 quả bưởi khoét ruột

Phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng buôn ma túy

Phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng buôn ma túy

Ma túy được giấu trong 3 quả bưởi khoét ruột

Ma túy được giấu trong 3 quả bưởi khoét ruột