Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh: Khai thác mỏ sắt Thạch Khê hệ lụy sẽ rất lớn

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh: Khai thác mỏ sắt Thạch Khê hệ lụy sẽ rất lớn

Trước khi đề xuất phương án đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh đã nghiên cứu, tính toán thận trọng, trên cơ sở...
Phát triển kinh tế tập thể phải đặt trong chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH địa phương

Phát triển kinh tế tập thể phải đặt trong chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH địa phương

Cơ chế, chính sách 'tiếp sức' doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển

Cơ chế, chính sách 'tiếp sức' doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển

Hơn 7.900 doanh nghiệp - 'đầu tàu' thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển

Hơn 7.900 doanh nghiệp - 'đầu tàu' thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển

Hà Tĩnh: Rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn, gắn với mục tiêu tỉnh đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh: Rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn, gắn với mục tiêu tỉnh đạt chuẩn NTM

Hà Tĩnh: 4 lãnh đạo chủ chốt thi trượt chuyên viên chính

Hà Tĩnh: 4 lãnh đạo chủ chốt thi trượt chuyên viên chính

Gần 40 lãnh đạo cấp tỉnh, huyện thi trượt Chuyên viên chính

Gần 40 lãnh đạo cấp tỉnh, huyện thi trượt Chuyên viên chính

Loạt lãnh đạo Hà Tĩnh trượt chuyên viên chính: Bận việc quá...

Loạt lãnh đạo Hà Tĩnh trượt chuyên viên chính: Bận việc quá...

Chủ tịch huyện, phó giám đốc sở ở Hà Tĩnh thi trượt chuyên viên chính

Chủ tịch huyện, phó giám đốc sở ở Hà Tĩnh thi trượt chuyên viên chính

Hà Tĩnh: Hàng loạt lãnh đạo chủ chốt thi 'trượt' chuyên viên chính

Hà Tĩnh: Hàng loạt lãnh đạo chủ chốt thi 'trượt' chuyên viên chính

Hà Tĩnh là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư nước ngoài

Hà Tĩnh là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư nước ngoài