Tăng cường xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ ở các địa phương

Các địa phương ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp, ngành và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng 28/5, UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (Nghị định số 21). Dự hội nghị có Đại tá Phùng Mạnh Cường - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

 Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

5 năm qua, thực hiện Nghị định số 21, cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn với vai trò nòng cốt, tham mưu tích cực, hiệu quả của lực lượng vũ trang.

Các tiềm lực khu vực phòng thủ được củng cố và tăng cường. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác bảo đảm xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ thường xuyên được quan tâm, các công trình, hạ tầng trong căn cứ chiến đấu huyện, đường giao thông, thao trường, bãi tập được đầu tư, nâng cấp. Công tác hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả.

Công tác huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT ngày càng được nâng lên; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước vững chắc.

Tại hội nghị, bên cạnh làm rõ những kết quả đạt được và chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị định số 21 tại các đơn vị, địa phương, các đại biểu đã tập trung phân tích, chỉ ra một số tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị định thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phùng Mạnh Cường- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 21 của huyện Thạch Hà. Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ nên trong giai đoạn 2019 - 2024, huyện đã thực hiện và đáp ứng tốt yêu cầu theo Nghị định số 21.

 Đại tá Phùng Mạnh Cường - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Phùng Mạnh Cường - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong giai đoạn tới, Thạch Hà cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ thành các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn và điều kiện của địa phương; quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đồng bộ trên cả 3 thành tố: tiềm lực, thế trận, lực lượng, trong đó chú trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc… Đặc biệt, trong năm 2024, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ.

Sáng cùng ngày, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

 Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị định số 21, TX Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn trong tình hình mới; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được quan tâm xây dựng.

Từ năm 2019 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của thị xã đạt trên 3,71%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đô thị; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,71 triệu đồng/ người/năm.

Địa phương thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện cho lực lượng thường trực; lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) theo đúng quy định. Từ năm 2019 đến 2023, tổ chức huấn luyện cho 6.340 đồng chí DQTV; tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ thị xã 1 lần năm 2022; tổ chức diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ cho 11/11 xã, phường. Qua các lần diễn tập, trình độ, khả năng tác chiến của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang thị xã từng bước được nâng lên.

Lực lượng DBĐV, DQTV, công an viên và tổ bảo vệ dân phố luôn được đăng ký, quản lý chặt chẽ, tổ chức biên chế đúng quy định. Đối với DBĐV, tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 86,9%, tỷ lệ đảng viên 9%; lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,54% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trên 32,2%.

 Năm 2022, TX Kỳ Anh đã tổ chức thành công 1 đợt diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã. Ảnh tư liệu.

Năm 2022, TX Kỳ Anh đã tổ chức thành công 1 đợt diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã. Ảnh tư liệu.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn được đầu tư, nâng cấp, nhiều tuyến đường giao thông mới được xây dựng, mạng lưới điện, hệ thống thông tin, viễn thông được hiện đại hóa.

Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, tập trung giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm nghèo”, giải quyết việc làm...

 Chủ tịch UBND thị xã Phan Thành Biển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thị xã Phan Thành Biển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Thành Biển nhấn mạnh: Thời gian tới, yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để tiếp tục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT; xây dựng tiềm lực kinh tế giữ vị trí trung tâm trong xây dựng khu vực phòng thủ...

Thùy Dương - Thu Trang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tang-cuong-xay-dung-tiem-luc-khu-vuc-phong-thu-o-cac-dia-phuong-post267283.html