Từ hoàng cung triều Trần đến Thành địa Trúc Lâm

Từ hoàng cung triều Trần đến Thành địa Trúc Lâm

Non Yên ngự bóng rồng

Non Yên ngự bóng rồng

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Trưng bày tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Hoàng thành Thăng Long

Trưng bày tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Hoàng thành Thăng Long

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Thành kính Đại lễ tưởng niệm 710 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Thành kính Đại lễ tưởng niệm 710 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Hàng vạn người dự lễ tưởng niệm 710 năm ngày Vua Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Hàng vạn người dự lễ tưởng niệm 710 năm ngày Vua Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Quảng Trị: Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Quảng Trị: Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Dâng hương kỷ niệm 710 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Ngắm hiện vật quý hàng trăm năm tuổi gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông

Ngắm hiện vật quý hàng trăm năm tuổi gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông

710 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

710 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Hà Nội: Khai mạc triển lãm kỷ niệm 710 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Hà Nội: Khai mạc triển lãm kỷ niệm 710 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày mất Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Hoàng thành Thăng Long

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày mất Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Hoàng thành Thăng Long

Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc tư tưởng, văn hóa

Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc tư tưởng, văn hóa

Hội thảo quốc tế về Phật hoàng Trần Nhân Tông: Sáng mãi tư tưởng khoan dung và hòa hợp

Hội thảo quốc tế về Phật hoàng Trần Nhân Tông: Sáng mãi tư tưởng khoan dung và hòa hợp

Lung linh, rực rỡ lễ truyền đăng tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Lung linh, rực rỡ lễ truyền đăng tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm đặc sắc tư tưởng, văn hóa

Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm đặc sắc tư tưởng, văn hóa

Tọa đàm 'Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm'

Tọa đàm 'Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm'

Hội thảo 'Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm đặc sắc tư tưởng, văn hóa'

Hội thảo khoa học quốc tế Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm

Hội thảo khoa học quốc tế Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm

Các nhà nghiên cứu quốc tế luận bàn về Trần Nhân Tông

Các nhà nghiên cứu quốc tế luận bàn về Trần Nhân Tông

Lễ Tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và Đại lễ cầu siêu

Lễ Tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và Đại lễ cầu siêu

Hội thảo khoa học quốc tế về Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm

Hội thảo khoa học quốc tế về Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm

Phật giáo Trúc Lâm - Biểu tượng giá trị tinh thần độc đáo của dân tộc Việt

Phật giáo Trúc Lâm - Biểu tượng giá trị tinh thần độc đáo của dân tộc Việt

Hội thảo khoa học quốc tế Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc tư tưởng, văn hóa

Hội thảo khoa học quốc tế Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc tư tưởng, văn hóa

Hội thảo quốc tế về Phật hoàng Trần Nhân Tông: Giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm

Hội thảo quốc tế về Phật hoàng Trần Nhân Tông: Giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm

Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

Tìm lại giá trị di sản nhà Trần

Tìm lại giá trị di sản nhà Trần

Làm nổi bật giá trị di sản Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Làm nổi bật giá trị di sản Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Bảo tồn quảng bá và phát huy di sản văn hóa Trúc Lâm

Bảo tồn quảng bá và phát huy di sản văn hóa Trúc Lâm

Miễn phí tham quan danh thắng Yên Tử trong 2 ngày

Miễn phí tham quan danh thắng Yên Tử trong 2 ngày

Miễn phí tham quan danh thắng Yên Tử trong 2 ngày 6-7/12

Miễn phí tham quan danh thắng Yên Tử trong 2 ngày 6-7/12