Trần Mộng Hùng - giá trị cuộc đời để lại

Khi Trần Mộng Hùng lặng lẽ từ biệt tất cả để đi về cõi khác ở tuổi 72, hình ảnh ông hiện ra trong những câu chuyện của những người ở lại hoàn toàn không chỉ là ACB mà tên tuổi ông tất nhiên không thể tách rời...

Mondelez Kinh Đô hợp tác nâng cao năng lực thu gom, tái chế bao bì

Vừa qua, Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH giấy Đồng Tiến và Công ty TNHH Vĩnh Xuân nhằm chủ động thực thi quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và một lần nữa khẳng định cam kết của doanh nghiệp về chiến lược phát triển bền vững.

Kinh tế xanh - Sự tất yếu trong quá trình phát triển bền vững

Việt Nam hiện nay không hề đứng ngoài dòng chảy của thế giới, mà đang chuyển động để hướng đến nền kinh tế xanh và bền vững.

Thị trường tín chỉ carbon: Không triển khai sẽ bị tụt hậu với thế giới

Việt Nam là nước đang phát triển, việc triển khai thị trường tín chỉ carbon sớm sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp do chi phí chuyển đổi lớn, nhưng nếu không thực hiện, Việt Nam sẽ tụt hậu với thế giới.

Việt Nam thiếu nghiêm trọng nhà máy tái chế rác

Đây là nhận định của chuyên gia tại Hội thảo Hướng tới triển khai Quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility-EPR) tại Việt Nam.

Triển khai EPR – thách thức và cơ hội phát triển của ngành tái chế

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kéo dài vòng đời của các sản phẩm bao bì, hoàn thiện về cách thức nhằm phát triển hiệu quả hệ thống thu gom, tái chế rác thải bao bì là những thách thức không nhỏ trong quá trình triển khai EPR sắp tới tại Việt Nam. Trên thực tế, sự chuyển biến này cũng mở ra cơ hội cho ngành tái chế khi thực hiện chính sách EPR.

Triển khai EPR hiệu quả giúp thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, hiệu quả và bền vững hơn

Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (Packaging Recycling Organization Vietnam - PRO Việt Nam) vừa tổ chức buổi hội thảo Hướng đến việc Triển khai thành công quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR – Extended Producer Responsibility) tại Việt Nam.

Tìm giải pháp triển khai thành công quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Việc áp dụng quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế tuyến tính thiếu hiệu quả sang kinh tế tuần hoàn.

Cần chính sách hỗ trợ việc tái chế rác thải để làm nguyên liệu sản xuất

Đề xuất Bộ TN&MT sớm ban hành hướng dẫn hướng dẫn phân loại rác để địa phương ban hành kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và xử phạt với những trường hợp không phân loại.

Xây dựng thương hiệu thời nay đã khác

Một chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng mới mà vẫn giữ chân khách hàng trung thành, giúp tăng doanh số bán hàng và tạo ra giá trị lâu dài cho thương hiệu. Để được như vậy trong bối cảnh nhiều thay đổi hiện nay, doanh nghiệp cần tạo được sự khác biệt về niềm tin với khách hàng và phát triển bền vững, không ngừng đổi mới sáng tạo.

Doanh nghiệp gỗ tìm đường lấy lại thị trường xuất khẩu

Các doanh nghiệp Việt đang mở rộng sang các thị trường xuất khẩu tiềm năng khác như Ấn Độ, Trung Đông, bên cạnh các thị trường truyền thống.

Thách thức kết nối doanh nghiệp với khách hàng

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam vẫn gặp khó và việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trở thành xu thế tất yếu của mọi doanh nghiệp. TS. Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) cho rằng, để đảm bảo cam kết của Thủ tướng Chính phủ về Net Zero vào năm 2050, Việt Nam còn rất nhiều việc cần phải làm.

Phát triển xanh hướng đến Net Zero carbon: Bài 1 - Khi xanh hóa trở thành bắt buộc

Việc thực hiện các cam kết đưa mức phát thải ròng về '0' vào giữa thế kỷ là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược nhằm đáp ứng các yêu cầu từ thị trường.

Không đáp ứng được các tiêu chuẩn ESG doanh nghiệp sẽ rất khó để tiếp cận nguồn vốn

Kinh tế xanh không còn là sự chuyển đổi theo nhiệm ý, mà đã trở thành sự tất yếu trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Giá trị của thị trường carbon toàn cầu đã lên đến hàng trăm tỷ USD

Giá trị của thị trường carbon toàn cầu đã lên đến hàng trăm tỷ USD và được đánh giá là tăng trưởng rất nhanh theo yêu cầu cam kết Net Zero.

Định hình chiến lược thương hiệu để đổi mới và phát triển bền vững

Áp lực định hình chiến lược mới ngày càng rõ rệt hơn đối với các nhà sản xuất, kinh doanh trong nước, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển đổi trạng thái từ tuyến tính sang tuần hoàn. Và câu chuyện phát triển thương hiệu cũng là một phần của chiến lược này.