Bàn giao tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco cho Đảng bộ huyện Kỳ Anh

Bàn giao tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco cho Đảng bộ huyện Kỳ Anh

Sau khi tiếp nhận Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco, Đảng bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có 37 đảng bộ, chi bộ...
Xăng dầu Hà Tĩnh hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà cho hộ nghèo

Xăng dầu Hà Tĩnh hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà cho hộ nghèo

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Người họa sỹ không chuyên vẽ Bác Hồ bằng cả trái tim

Người họa sỹ không chuyên vẽ Bác Hồ bằng cả trái tim

Vướng sai phạm nào...hàng loạt 'quan xã' Triệu Sơn - Thanh Hóa bay ghế?

Vướng sai phạm nào...hàng loạt 'quan xã' Triệu Sơn - Thanh Hóa bay ghế?

Thanh Hóa: Sai phạm xây dựng nông thôn mới, hàng loạt cán bộ xã bị lỷ luật

Huyện Triệu Sơn: Thi hành kỷ luật một số cán bộ xã Khuyến Nông có sai phạm trong xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch xã lập hồ sơ khống 10 ngôi mộ để 'trục lợi' tiền đền bù

Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động