Nhà thờ họ Nguyễn Quý

Nhà thờ họ Nguyễn Quý

Nhà thờ họ Nguyễn Quý được xây vào năm 1721, bên trong thờ 3 cha con, ông cháu của tể tướng Nguyễn Quý Đức...