Ba cha con ông cháu làng Mỗ

Ba cha con ông cháu làng Mỗ

Long trọng chuẩn bị lễ rước tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Long trọng chuẩn bị lễ rước tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Long trọng tưởng niệm 345 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Quý Ân

Long trọng tưởng niệm 345 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Quý Ân

Lễ Tưởng niệm 345 năm ngày sinh và trao tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Lễ Tưởng niệm 345 năm ngày sinh và trao tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Trao và rước tượng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Trao và rước tượng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Tưởng niệm 345 năm ngày sinh và trao tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Tưởng niệm 345 năm ngày sinh và trao tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Kỷ niệm 345 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Quý Ân

Tưởng niệm 345 năm Ngày sinh Hoàng Giáp Nguyễn Quý Ân

Tưởng niệm 345 năm Ngày sinh Hoàng Giáp Nguyễn Quý Ân