45 hộ dân phải trả khoản nợ 'khổng lồ' cho ngân hàng vì giám đốc... tử vong

45 hộ dân phải trả khoản nợ 'khổng lồ' cho ngân hàng vì giám đốc... tử vong

45 người dân không có nhu cầu vay vốn nhưng đã đứng tên vay vốn giùm cho một chủ doanh nghiệp, sau đó chủ...
Vụ 'Cho vay giùm, 45 hộ dân gánh nợ thay': Không đồng tình với bản án

Vụ 'Cho vay giùm, 45 hộ dân gánh nợ thay': Không đồng tình với bản án

Vụ cho vay tại Agribank Tân An Đắk Lắk: Một nguyên giám đốc thoát tội

Vụ cho vay tại Agribank Tân An Đắk Lắk: Một nguyên giám đốc thoát tội

23 năm tù cho ba cán bộ Agribank nâng khống giá trị tài sản cho vay hàng chục tỷ đồng

23 năm tù cho ba cán bộ Agribank nâng khống giá trị tài sản cho vay hàng chục tỷ đồng

Vụ 'nâng khống giá trị tài sản thế chấp': Ba cán bộ ngân hàng lãnh án

Vụ 'nâng khống giá trị tài sản thế chấp': Ba cán bộ ngân hàng lãnh án

Nguyên giám đốc chi nhánh Agribank lĩnh 8 năm tù

Nguyên giám đốc chi nhánh Agribank lĩnh 8 năm tù

Ký vay giùm, hàng chục hộ dân bị tòa buộc trả cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Ký vay giùm, hàng chục hộ dân bị tòa buộc trả cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

3 cán bộ Agribank nâng khống giá tài sản cho vay hàng chục tỉ đồng lĩnh án

3 cán bộ Agribank nâng khống giá tài sản cho vay hàng chục tỉ đồng lĩnh án

Cho vay giùm, 45 hộ dân gánh nợ thay

Cho vay giùm, 45 hộ dân gánh nợ thay

Đắk Lắk: 3 cựu cán bộ, nhân viên Agribank Tân An hầu tòa

Đắk Lắk: 3 cựu cán bộ, nhân viên Agribank Tân An hầu tòa

Nâng khống giá trị tài sản thế chấp, nhiều cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử

Nâng khống giá trị tài sản thế chấp, nhiều cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử

Cán bộ ngân hàng nâng giá trị tài sản lên hàng chục lần để cho vay

Cán bộ ngân hàng nâng giá trị tài sản lên hàng chục lần để cho vay

Ký hồ sơ vay giùm, 45 nông dân bị ngân hàng đòi hàng trăm tỉ đồng

Ký hồ sơ vay giùm, 45 nông dân bị ngân hàng đòi hàng trăm tỉ đồng