Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai: Khởi tố kẻ gây án

Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai: Khởi tố kẻ gây án

Con gây án mạng, bố nhận tội thay

Con gây án mạng, bố nhận tội thay

Khởi tố đối tượng giết chết bác ruột vì đánh nhau với bố

Khởi tố đối tượng giết chết bác ruột vì đánh nhau với bố

Bố nhận tội thay con: Sự thật không khó phơi bày

Bố nhận tội thay con: Sự thật không khó phơi bày

Bênh bố, con trai đâm bác ruột tử vong

Bênh bố, con trai đâm bác ruột tử vong

Bắc Giang: Con là hung thủ giết người, bố đầu thú nhận tội thay

Bắc Giang: Con là hung thủ giết người, bố đầu thú nhận tội thay

Con giết bác ruột, bố tìm cách nhận tội thay

Con giết bác ruột, bố tìm cách nhận tội thay

Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai

Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai