Đắk Lắk: Nước mắt người dân trong mùa lũ

Đắk Lắk: Nước mắt người dân trong mùa lũ

Ngụp lặn giữa dòng nước hộ đê cứu lúa

Ngụp lặn giữa dòng nước hộ đê cứu lúa

Đắk Lắk: Khắc phục sự cố vỡ đê Quảng Điền

Đắk Lắk: Khắc phục sự cố vỡ đê Quảng Điền

Lỗi từ phía con người là rất lớn

Lỗi từ phía con người là rất lớn

Triển khai chống úng cứu lúa sau sự cố vỡ đê bao Quảng Điền

Đê bao 300 tỷ bục vỡ: Hậu quả thi công kém chất lượng!

Đê bao 300 tỷ bục vỡ: Hậu quả thi công kém chất lượng!

Khắc phục sự cố vỡ đê ở tỉnh Đắk Lắk

Khắc phục sự cố vỡ đê ở tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk: Tuyến đê bao bị vỡ đã được khắc phục

Đắk Lắk: Tuyến đê bao bị vỡ đã được khắc phục

Cơ bản khắc phục được sự cố vỡ đê bao Quảng Điền, Đắk Lắk

Cơ bản khắc phục được sự cố vỡ đê bao Quảng Điền, Đắk Lắk

Đã cứu được đê vỡ ở Đắk Lắk

Đã cứu được đê vỡ ở Đắk Lắk

Đắk Lắk: Đê hơn 300 tỷ vỡ, người dân xót xa nhìn ruộng lúa chìm trong biển nước

Đắk Lắk: Đê hơn 300 tỷ vỡ, người dân xót xa nhìn ruộng lúa chìm trong biển nước

Đắk Lắk: Ngăn dòng nước lũ trên tuyến đê bao 300 tỷ đồng, cứu trăm ha lúa

Đắk Lắk: Ngăn dòng nước lũ trên tuyến đê bao 300 tỷ đồng, cứu trăm ha lúa

Vỡ đê bao, 1.000 ha lúa chìm trong nước

Vỡ đê bao, 1.000 ha lúa chìm trong nước

Lực lượng vũ trang cùng người dân hộ đê cứu lúa

Lực lượng vũ trang cùng người dân hộ đê cứu lúa

Đắk Lắk: Đã ngăn được nước tràn vào cánh đồng lúa hàng trăm hecta

Đắk Lắk: Đã ngăn được nước tràn vào cánh đồng lúa hàng trăm hecta

Cận cảnh người dân Đắk Lăk gồng mình vá đê giải cứu 1.000 ha lúa

Dùng hàng ngàn bao tải đất, đá để 'vá' đê 300 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Dùng hàng ngàn bao tải đất, đá để 'vá' đê 300 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Khắc phục thành công sự cố vỡ đê Quảng Điền ở Đắk Lắk

Khắc phục thành công sự cố vỡ đê Quảng Điền ở Đắk Lắk

Tập trung mọi nguồn lực, xử lý sự cố vỡ đê bao Quảng Điền ở Đắk Lắk

Tập trung mọi nguồn lực, xử lý sự cố vỡ đê bao Quảng Điền ở Đắk Lắk

Cận cảnh người dân 'vá' đê, 'giải cứu' hàng trăm ha lúa ở Đắk Lắk

Cận cảnh người dân 'vá' đê, 'giải cứu' hàng trăm ha lúa ở Đắk Lắk

Clip: Hàng trăm người gồng mình khắc phục vỡ đê 300 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Clip: Hàng trăm người gồng mình khắc phục vỡ đê 300 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Trăm người dầm mình 'vá' đê 300 tỷ cứu nghìn hecta lúa ở Đắk Lắk

Trăm người dầm mình 'vá' đê 300 tỷ cứu nghìn hecta lúa ở Đắk Lắk

Vỡ đê bao Quảng Điền ở Đắk Lắk , lũ đe dọa nhấn chìm 2.000 ha lúa

Vỡ đê bao Quảng Điền ở Đắk Lắk , lũ đe dọa nhấn chìm 2.000 ha lúa

Vỡ đê, hàng trăm người dân trầm mình cứu lúa

Vỡ đê, hàng trăm người dân trầm mình cứu lúa

Đắk Lắk: Vỡ đê bao nước tràn vào đe dọa hơn 1.000ha lúa sắp thu hoạch

Đắk Lắk: Vỡ đê bao nước tràn vào đe dọa hơn 1.000ha lúa sắp thu hoạch

Công an, Bộ đội và người dân dầm mình trong nước vá đê cứu lúa

Công an, Bộ đội và người dân dầm mình trong nước vá đê cứu lúa

Chùm ảnh hàng trăm người vá đê ở Đắk Lắk

Chùm ảnh hàng trăm người vá đê ở Đắk Lắk

Đắk Lắk: Đê bao Quảng Điền bị vỡ, hàng trăm ha lúa bị nhấn chìm

Đắk Lắk: Đê bao Quảng Điền bị vỡ, hàng trăm ha lúa bị nhấn chìm

Vỡ đê bao Quảng Điền, hơn nghìn ha lúa tại Đắk Lắk chìm trong nước lũ

Vỡ đê bao Quảng Điền, hơn nghìn ha lúa tại Đắk Lắk chìm trong nước lũ

Đắk Lắk: Đê bao hơn 300 tỷ đồng vỡ, người dân mất trắng 500 ha lúa

Đắk Lắk: Đê bao hơn 300 tỷ đồng vỡ, người dân mất trắng 500 ha lúa

Đắk Lắk: Vỡ đê, 1.000 ha lúa chìm trong biển nước

Đắk Lắk: Vỡ đê, 1.000 ha lúa chìm trong biển nước

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình 'vá' đê 300 tỷ

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình 'vá' đê 300 tỷ

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê bao Quảng Điền, Đắk Lắk

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê bao Quảng Điền, Đắk Lắk

Vỡ đê bao ở Đắk Lắk, người dân thiệt hại thế nào?

Vỡ đê bao ở Đắk Lắk, người dân thiệt hại thế nào?

Vỡ đê khiến hơn 1.000 ha lúa bị ngập nặng ở Đắk Lắk

Vỡ đê khiến hơn 1.000 ha lúa bị ngập nặng ở Đắk Lắk

Đắk Lắk: Vỡ đê bao khiến hơn 1.000ha lúa sắp thu hoạch chìm trong biển nước

Đắk Lắk: Vỡ đê bao khiến hơn 1.000ha lúa sắp thu hoạch chìm trong biển nước

Vỡ đê Quảng Điền, Đắk Lắk, vùng lúa 1000 ha bị đe dọa nghiêm trọng

Vỡ đê Quảng Điền, Đắk Lắk, vùng lúa 1000 ha bị đe dọa nghiêm trọng

Vỡ đê bao ở Đắk Lắk, 1.000 ha lúa đến mùa thu hoạch mất trắng

Vỡ đê bao ở Đắk Lắk, 1.000 ha lúa đến mùa thu hoạch mất trắng

Bí thư Tỉnh ủy cùng hàng trăm người cứu đê bị vỡ ở Đắk Lắk

Bí thư Tỉnh ủy cùng hàng trăm người cứu đê bị vỡ ở Đắk Lắk

Vỡ đê bao ở Đăk Lăk, hơn 1.000 ha lúa bị ngập

Vỡ đê bao ở Đăk Lăk, hơn 1.000 ha lúa bị ngập

Đắk Lắk xử lý sự cố vỡ đê bao Quảng Điền

Đắk Lắk xử lý sự cố vỡ đê bao Quảng Điền

Vỡ đê khiến hơn 1.000ha lúa sắp thu hoạch chìm trong biển nước

Vỡ đê khiến hơn 1.000ha lúa sắp thu hoạch chìm trong biển nước

Đê 300 tỉ vỡ toác, cả nghìn ha lúa nguy cơ bị mất trắng

Đê 300 tỉ vỡ toác, cả nghìn ha lúa nguy cơ bị mất trắng

Vỡ đê bao ở Đắk Lắk, nước tràn vào hơn 1.000 ha lúa

Vỡ đê bao ở Đắk Lắk, nước tràn vào hơn 1.000 ha lúa

Đê vỡ, nước mắt hòa nước lũ nơi vựa lúa 1.000 ha

Đê vỡ, nước mắt hòa nước lũ nơi vựa lúa 1.000 ha

Hàng trăm người dân vật lộn cứu lúa tại Đắk Lắk

Hàng trăm người dân vật lộn cứu lúa tại Đắk Lắk

Vỡ đê khiến hơn 1.000 ha lúa bị ngập ở Đắk Lắk

Vỡ đê khiến hơn 1.000 ha lúa bị ngập ở Đắk Lắk

Vỡ đê bao Quảng Điền, hàng trăm ha lúa bị nước lũ nhấn chìm

Vỡ đê bao Quảng Điền, hàng trăm ha lúa bị nước lũ nhấn chìm

Vỡ đê bao ở Đắk Lắk, hơn 1.000 ha lúa sắp thu hoạch ngập trong nước

Vỡ đê bao ở Đắk Lắk, hơn 1.000 ha lúa sắp thu hoạch ngập trong nước

Đắk Lắk: Vỡ đê, gần 1.000 ha lúa của người dân chìm trong biển nước

Đắk Lắk: Vỡ đê, gần 1.000 ha lúa của người dân chìm trong biển nước

Đắk Lắk: Vỡ đê bao Quảng Điền, hơn 1.000 ha lúa ngập trong nước

Đắk Lắk: Vỡ đê bao Quảng Điền, hơn 1.000 ha lúa ngập trong nước

Vỡ đê bao Quảng Điền, hàng trăm người dân lại trầm mình cứu lúa

Vỡ đê bao Quảng Điền, hàng trăm người dân lại trầm mình cứu lúa

Mưa lũ nặng nề nhất trong khoảng 20 năm ở Nam Tây Nguyên gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Mưa lũ nặng nề nhất trong khoảng 20 năm ở Nam Tây Nguyên gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Nông dân Đắk Lắk chạy đua với thời gian cứu lúa bị ngập

Nông dân Đắk Lắk chạy đua với thời gian cứu lúa bị ngập

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân đắp đê cứu lúa

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân đắp đê cứu lúa

Nước tràn qua đê bao, hàng trăm người dân căng mình cứu lúa

Nước tràn qua đê bao, hàng trăm người dân căng mình cứu lúa

Đắk Lắk: Gồng mình đắp đê cứu hơn 1.000ha lúa

Đắk Lắk: Gồng mình đắp đê cứu hơn 1.000ha lúa

Đắk Lắk: Nước tràn đê bao, nguy cơ mất trắng hơn 1.000 ha lúa

Đắk Lắk: Nước tràn đê bao, nguy cơ mất trắng hơn 1.000 ha lúa

Đắk Lắk: Hàng trăm người dân trắng đêm cứu đê vỡ

Đắk Lắk: Hàng trăm người dân trắng đêm cứu đê vỡ

Hàng trăm người vật lộn cứu 1.000 ha lúa

Hàng trăm người vật lộn cứu 1.000 ha lúa

Phát hoảng cá leo 'to chưa từng thấy' xuất hiện ở vùng đất Kinh Bắc

Phát hoảng cá leo 'to chưa từng thấy' xuất hiện ở vùng đất Kinh Bắc

Chiêm ngưỡng cá leo nặng 80 kg, dài hơn 2 m ở Đắk Lắk

Chiêm ngưỡng cá leo nặng 80 kg, dài hơn 2 m ở Đắk Lắk

Câu được cá leo nặng 80 kg ở sông Krông Na

Câu được cá leo nặng 80 kg ở sông Krông Na

Cá leo 'khủng' nặng hơn 80kg, dài hơn 2m sa lưới ngư dân

Cá leo 'khủng' nặng hơn 80kg, dài hơn 2m sa lưới ngư dân

Đắk Lắk: Câu được cá leo khủng nặng 80kg, dài hơn 2m

Đắk Lắk: Câu được cá leo khủng nặng 80kg, dài hơn 2m

Câu được cá leo hơn 80 kg

Câu được cá leo hơn 80 kg

Clip: Dân câu được cá leo 'khủng' nặng hơn 80kg, dài gần 2m trên sông Krông Ana

Clip: Dân câu được cá leo 'khủng' nặng hơn 80kg, dài gần 2m trên sông Krông Ana

Cần thủ câu được cá leo 'khủng' nặng gần 1 tạ trên sông Krông Ana ở Đắk Lắk

Cần thủ câu được cá leo 'khủng' nặng gần 1 tạ trên sông Krông Ana ở Đắk Lắk

Câu được cá leo khủng nặng 80kg, dài hơn 2m ở sông Krông Ana

Câu được cá leo khủng nặng 80kg, dài hơn 2m ở sông Krông Ana

Vật lộn nhiều giờ mới đưa được con cá leo 80kg lên bờ

Vật lộn nhiều giờ mới đưa được con cá leo 80kg lên bờ

Nóng chuyện truy quét cát tặc trên Tây Nguyên

Nóng chuyện truy quét cát tặc trên Tây Nguyên

Cùng cảnh sát đường thủy truy quét 'cát tặc' trên Tây Nguyên

Cùng cảnh sát đường thủy truy quét 'cát tặc' trên Tây Nguyên

Tận hưởng mùa hè mát lạnh bên những thác nước tuyệt đẹp ở Việt Nam

Tận hưởng mùa hè mát lạnh bên những thác nước tuyệt đẹp ở Việt Nam

Đắk Lắk: Điều tra vụ khai thác cát lớn nhất từ trước đến nay

Đắk Lắk: Điều tra vụ khai thác cát lớn nhất từ trước đến nay

Đắk Lắk: Bắt quả tang vụ khai thác cát lớn nhất từ trước đến nay

Đắk Lắk: Bắt quả tang vụ khai thác cát lớn nhất từ trước đến nay

Khai thác cát trái phép trên sông Krông Ana

Khai thác cát trái phép trên sông Krông Ana

Đắk Lắk: Sông Krông Ana 'biến dạng' vì hoạt động khai thác cát

Đắk Lắk: Sông Krông Ana 'biến dạng' vì hoạt động khai thác cát

Đắk Lắk: Bị thu hồi giấy phép, HTX lập công ty xin khai thác cát tiếp

Đắk Lắk: Bị thu hồi giấy phép, HTX lập công ty xin khai thác cát tiếp

Tiếp nối nhịp chiêng nữ ở các buôn làng Đác Lắc

Tiếp nối nhịp chiêng nữ ở các buôn làng Đác Lắc

5 địa điểm check-in chất lừ ở Buôn Ma Thuột dịp Tết Nguyên đán

5 địa điểm check-in chất lừ ở Buôn Ma Thuột dịp Tết Nguyên đán

5 địa điểm check-in khi đến Buôn Ma Thuột dịp Tết Nguyên đán

5 địa điểm check-in khi đến Buôn Ma Thuột dịp Tết Nguyên đán

Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu ở Đác Lắc bị ngập

Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu ở Đác Lắc bị ngập

Mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.400 ha cây trồng ở Đác Lắc

Mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.400 ha cây trồng ở Đác Lắc

Một ngày leo núi, vượt thác Dray Nur

Một ngày leo núi, vượt thác Dray Nur