Tự ý sửa điểm bài thi, tiến sĩ bị khép tội thắt cổ chết

Tự ý sửa điểm bài thi, tiến sĩ bị khép tội thắt cổ chết

Tiến sĩ nào bị thắt cổ vì gian lận ở trường thi?

Tiến sĩ nào bị thắt cổ vì gian lận ở trường thi?

Thời xưa chống gian lận thi cử bằng cách nào?

Thời xưa chống gian lận thi cử bằng cách nào?

Vụ đánh tráo bài thi rúng động trong sử Việt

Vụ đánh tráo bài thi rúng động trong sử Việt

'Anh còn muốn cái cử nhân ư? Này! Tôi bán cho anh một xu thôi'

'Anh còn muốn cái cử nhân ư? Này! Tôi bán cho anh một xu thôi'

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi từng chấn động trong sử Việt

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi từng chấn động trong sử Việt

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi trong sử Việt

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi trong sử Việt

Cao Bá Quát, Lê Quý Đôn... bị xử vì gian lận thi cử như thế nào?

Cao Bá Quát, Lê Quý Đôn... bị xử vì gian lận thi cử như thế nào?

Tự ý sửa điểm bài thi, tiến sĩ bị khép tội thắt cổ chết

Tự ý sửa điểm bài thi, tiến sĩ bị khép tội thắt cổ chết