Số thu nội địa vượt hơn 24 nghìn tỷ đồng

Số thu nội địa vượt hơn 24 nghìn tỷ đồng

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, các lĩnh vực thuế trọng điểm đã phải chịu...
Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Kế hoạch đầu tư công năm 2021: Cân nhắc khởi công dự án mới, tránh tạo gánh nặng cho ngân sách

Kế hoạch đầu tư công năm 2021: Cân nhắc khởi công dự án mới, tránh tạo gánh nặng cho ngân sách

Quốc hội thông qua nhiều dự án luật trong chương trình kỳ họp thứ 10

Quốc hội thông qua nhiều dự án luật trong chương trình kỳ họp thứ 10

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Dự toán năm 2021: Cho phép bội chi ngân sách 4% GDP

Dự toán năm 2021: Cho phép bội chi ngân sách 4% GDP

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Dự toán năm 2021: Bội chi ngân sách 4% GDP

Dự toán năm 2021: Bội chi ngân sách 4% GDP

Tập trung từng giải pháp cụ thể

Tập trung từng giải pháp cụ thể

Một số chỉ tiêu nợ công có thể vượt ngưỡng

Một số chỉ tiêu nợ công có thể vượt ngưỡng

Ba năm thí điểm cơ chế đặc thù: Cán bộ tăng thêm thu nhập

Ba năm thí điểm cơ chế đặc thù: Cán bộ tăng thêm thu nhập

Đầu tư công vẫn chưa thông dù sửa luật

Đầu tư công vẫn chưa thông dù sửa luật

Ngành Thuế quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020

Ngành Thuế quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020

'Bộ máy quá cồng kềnh thì ngân sách không chịu nổi'

'Bộ máy quá cồng kềnh thì ngân sách không chịu nổi'