Cách mạng công nghiệp 4.0 - đầu tư nhân lực để đột phá

Cách mạng công nghiệp 4.0 - đầu tư nhân lực để đột phá

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của...
Đổi mới nền giáo dục tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đổi mới nền giáo dục tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Mua 500 số điện thoại khách hàng rồi gọi điện lừa đảo

Mua 500 số điện thoại khách hàng rồi gọi điện lừa đảo

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược

Nghiệm thu thành công đề tài cấp Nhà nước: 'Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, đến năm 2030'

Nghiệm thu thành công đề tài cấp Nhà nước: 'Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, đến năm 2030'

Mô hình xã hội 5.0 của Nhật Bản và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam

Mô hình xã hội 5.0 của Nhật Bản và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

Phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

Nguồn nhân lực y tế dự phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Nguồn nhân lực y tế dự phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Bảo vệ và tăng cường quyền lợi của cộng đồng địa phương trong các dự án thủy điện

Bảo vệ và tăng cường quyền lợi của cộng đồng địa phương trong các dự án thủy điện

TP. Hồ Chí Minh chú trọng đào tạo nhân lực trình độ quốc tế

TP. Hồ Chí Minh chú trọng đào tạo nhân lực trình độ quốc tế

Kỳ vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước

Kỳ vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước

Hàn Quốc cho hồi hương 3 người Triều Tiên trên thuyền cá

Hàn Quốc cho hồi hương 3 người Triều Tiên trên thuyền cá