Cuộc sống của những người phụ nữ 100 năm trước

Cuộc sống của những người phụ nữ 100 năm trước

Vào những năm 1920, cuộc sống của phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì ở nhà nuôi dạy con cái, họ đã đấu...