'Cần tiên lượng các tiêu chí khi lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia'

'Cần tiên lượng các tiêu chí khi lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia'

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia cần có sự...
Giải quyết các bất cập, đảm bảo sử dụng biển, không gian biển hiệu quả

Giải quyết các bất cập, đảm bảo sử dụng biển, không gian biển hiệu quả

Giải quyết bất cập về sử dụng biển để cân bằng phát triển và sinh thái

Giải quyết bất cập về sử dụng biển để cân bằng phát triển và sinh thái

Dự án gần 1.000 tỷ bị 'treo': Sở TN&MT Quảng Bình có làm khó doanh nghiệp?

Dự án gần 1.000 tỷ bị 'treo': Sở TN&MT Quảng Bình có làm khó doanh nghiệp?

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về hoạt động lấn biển

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về hoạt động lấn biển

Hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Hoàn thiện Thông tư hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hoàn thiện Thông tư hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Giá đất sẽ 'minh bạch' từ tháng 7/2021?

Giá đất sẽ 'minh bạch' từ tháng 7/2021?

Mô hình 'định giá đất hàng loạt' và triển vọng áp dụng tại Việt Nam

Mô hình 'định giá đất hàng loạt' và triển vọng áp dụng tại Việt Nam

Xác lập hệ thống quản lý hành chính đất đai mới trên phần mềm VietLIS

Xác lập hệ thống quản lý hành chính đất đai mới trên phần mềm VietLIS

Chú trọng xây dựng cơ sở pháp lý và các mục tiêu chung về lĩnh vực biển, đảo

Chú trọng xây dựng cơ sở pháp lý và các mục tiêu chung về lĩnh vực biển, đảo

Phát huy hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Phát huy hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Đẩy nhanh tiến độ điều tra trọng điểm về môi trường biển và hải đảo

Đẩy nhanh tiến độ điều tra trọng điểm về môi trường biển và hải đảo

Kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai phục vụ người dân và doanh nghiệp

Kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai phục vụ người dân và doanh nghiệp

12 tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương

12 tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương

Trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương

Trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương

Tổng kết trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương

Tổng kết trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương

Đẩy lùi ô nhiễm chất thải nhựa ở khu vực các Biển Đông Á

Đẩy lùi ô nhiễm chất thải nhựa ở khu vực các Biển Đông Á

Hoàn thiện các Nghị định về sử dụng khu vực biển

Hoàn thiện các Nghị định về sử dụng khu vực biển

Hoàn thiện các nghị định về sử dụng khu vực biển và lấn biển

Hoàn thiện các nghị định về sử dụng khu vực biển và lấn biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường trao 6,3 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường trao 6,3 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung

Quá hạn báo cáo kiểm kê đất đai, nhiều tỉnh vẫn 'dẫm chân tại chỗ'

Quá hạn báo cáo kiểm kê đất đai, nhiều tỉnh vẫn 'dẫm chân tại chỗ'

Lãnh đạo tỉnh cảm ơn tấm lòng của đồng bào cả nước hướng về Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh cảm ơn tấm lòng của đồng bào cả nước hướng về Hà Tĩnh

Đề nghị các tỉnh báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019 trước ngày 20/10

Đề nghị các tỉnh báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019 trước ngày 20/10

Làm rõ nguyên nhân, đôn đốc 18 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành kiểm kê đất đai 2019

Làm rõ nguyên nhân, đôn đốc 18 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành kiểm kê đất đai 2019

Còn 18 tỉnh thành chậm kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng đất đai

Còn 18 tỉnh thành chậm kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng đất đai

Ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Tặng 300 bồn chứa nước ngọt cho ngư dân

Tặng 300 bồn chứa nước ngọt cho ngư dân

PV GAS: Chung tay hưởng ứng chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn' năm 2020

PV GAS: Chung tay hưởng ứng chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn' năm 2020

Ra quân làm sạch biển, tặng 300 bồn chứa nước ngọt cho ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Ra quân làm sạch biển, tặng 300 bồn chứa nước ngọt cho ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu

3.000 lá cờ Tổ quốc trao ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu vươn khơi bám biển

3.000 lá cờ Tổ quốc trao ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu vươn khơi bám biển

Ra quân làm sạch biển và tặng bồn nước cho ngư dân

Ra quân làm sạch biển và tặng bồn nước cho ngư dân

Vinh danh điển hình tiên tiến trong lĩnh vực biển đảo

Vinh danh điển hình tiên tiến trong lĩnh vực biển đảo

Bài 3: Mặt bằng bán lẻ lao đao, bất động sản công nghiệp lên ngôi

Bài 3: Mặt bằng bán lẻ lao đao, bất động sản công nghiệp lên ngôi

Bộ TN-MT đề nghị Chủ tịch các tỉnh, thành phố đôn đốc kiểm kê đất đai

Bộ TN-MT đề nghị Chủ tịch các tỉnh, thành phố đôn đốc kiểm kê đất đai

Sẽ xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam

Sẽ xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Phó Chánh Văn phòng

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Phó Chánh Văn phòng

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Khẩn trương lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Khẩn trương lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Còn tới 50 tỉnh, thành chưa hoàn thành kiểm kê đất đai

Còn tới 50 tỉnh, thành chưa hoàn thành kiểm kê đất đai

Tập trung gỡ vướng trong thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019

Tập trung gỡ vướng trong thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG LÂM TRƯỜNG

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG LÂM TRƯỜNG

Thách thức cho mặt bằng bán lẻ

Thách thức cho mặt bằng bán lẻ