Xử lý vi phạm trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Xử lý vi phạm trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ...
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tâm huyết bàn về đường hướng phát triển của đất nước

Tâm huyết bàn về đường hướng phát triển của đất nước

Xử lý kỷ luật nghiêm minh nhưng trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Xử lý kỷ luật nghiêm minh nhưng trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phiên tham luận tại hội trường

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phiên tham luận tại hội trường

Đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Đại hội XIII của Đảng: Công an, Quân đội chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Đại hội XIII của Đảng: Công an, Quân đội chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

23 tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng

Kiểm tra những điểm nóng, dễ phát sinh tiêu cực

Kiểm tra những điểm nóng, dễ phát sinh tiêu cực

Không khí thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ

Không khí thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ

Kỷ luật và đề nghị kỷ luật gần 70.000 đảng viên

Kỷ luật và đề nghị kỷ luật gần 70.000 đảng viên

Bàn sâu những quyết sách lớn

Bàn sâu những quyết sách lớn

Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng

Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng

Tăng cường kiểm soát quyền lực thông qua kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm soát quyền lực thông qua kiểm tra, giám sát

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Xử lý kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Xử lý kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên vi phạm, có cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên vi phạm, có cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Có cơ chế để bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ dám làm

Có cơ chế để bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ dám làm

Kiểm tra, giám sát 'là thanh bảo kiếm của Đảng'

Kiểm tra, giám sát 'là thanh bảo kiếm của Đảng'

Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên không dám tham nhũng

Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên không dám tham nhũng

Tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tạo tiền đề xử lý nhiều đại án

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tạo tiền đề xử lý nhiều đại án

Tham luận tại Đại hội XIII của Đảng: Cần hoàn thiện chính sách để cán bộ 'không dám tham nhũng'

Tham luận tại Đại hội XIII của Đảng: Cần hoàn thiện chính sách để cán bộ 'không dám tham nhũng'

Ông Mai Trực: Đã kiểm tra đến những nơi, lĩnh vực chưa từng kiểm tra

Ông Mai Trực: Đã kiểm tra đến những nơi, lĩnh vực chưa từng kiểm tra

Xử lý kỷ luật không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn

Xử lý kỷ luật không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn

Thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật gần 70.000 đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua

Thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật gần 70.000 đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua

Đại biểu Đại hội XIII đề xuất các giải pháp phát triển đất nước

Đại biểu Đại hội XIII đề xuất các giải pháp phát triển đất nước

Cán bộ vi phạm xử lý 'không có vùng cấm, nhưng cũng rất nhân văn'

Cán bộ vi phạm xử lý 'không có vùng cấm, nhưng cũng rất nhân văn'

Kỷ luật không có 'vùng cấm' nhưng phải trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Kỷ luật không có 'vùng cấm' nhưng phải trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Làm nghiêm từ trên xuống, không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ

Làm nghiêm từ trên xuống, không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ

Cập nhật hình ảnh ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội Đảng

Cập nhật hình ảnh ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội Đảng

Khóa XII: Hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên bị kỷ luật

Khóa XII: Hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên bị kỷ luật

Đại biểu dự Đại hội XIII đề xuất các giải pháp lớn

Đại biểu dự Đại hội XIII đề xuất các giải pháp lớn

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thảo luận về dự thảo các văn kiện

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thảo luận về dự thảo các văn kiện

Dấu ấn lớn từ giải thưởng uy tín

Dấu ấn lớn từ giải thưởng uy tín

Vinh danh 27 tác phẩm xuất sắc của Giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba

Vinh danh 27 tác phẩm xuất sắc của Giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba

Vinh danh 27 tác phẩm xuất sắc trong Giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba

Vinh danh 27 tác phẩm xuất sắc trong Giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba

Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú: Nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, xử lý

Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú: Nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, xử lý

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát triển hệ thống xuất bản điện tử

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát triển hệ thống xuất bản điện tử

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 4 tân ủy viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 4 tân ủy viên

Họa sĩ Nguyễn Anh Đào: Với hội họa, tôi được là chính mình

Họa sĩ Nguyễn Anh Đào: Với hội họa, tôi được là chính mình

Chủ động nắm bắt tình hình, tập trung kiểm tra, giám sát

Tập trung kiểm tra, giám sát trong công tác tổ chức, cán bộ

Tập trung kiểm tra, giám sát trong công tác tổ chức, cán bộ