Thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh

Thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh

Để thêm ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh, người dân cần thực hiện thủ tục bổ sung hộ tịch.
Tên trên giấy khai sinh xấu, muốn đổi lại được không?

Tên trên giấy khai sinh xấu, muốn đổi lại được không?

Thủ tục đăng ký khai tử cho người mất đã lâu

Thủ tục đăng ký khai tử cho người mất đã lâu

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài cần thủ tục gì?

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài cần thủ tục gì?

93.000 trẻ em BR-VT đã có số định danh cá nhân

93.000 trẻ em BR-VT đã có số định danh cá nhân

Khai sinh tên xấu, muốn đổi lại tên đẹp có được không?

Làm sao để đổi tên cho con

Làm sao để đổi tên cho con

Giấy khai sinh có thể cấp lại tại nơi thường trú mới

Giấy khai sinh có thể cấp lại tại nơi thường trú mới

Chuyển quốc tịch cho con

Chuyển quốc tịch cho con

Không còn phạt người đăng ký khai sinh muộn

Không còn phạt người đăng ký khai sinh muộn

Có được xác nhận độc thân tại nơi đăng ký KT3?

Có được xác nhận độc thân tại nơi đăng ký KT3?

2 thời điểm công dân được cấp số định danh

2 thời điểm công dân được cấp số định danh

2 thời điểm công dân được cấp số định danh

2 thời điểm công dân được cấp số định danh

Người chuyển giới sinh con: Ai đứng tên mẹ trên Giấy khai sinh của trẻ?

Người chuyển giới sinh con: Ai đứng tên mẹ trên Giấy khai sinh của trẻ?

Cách đổi họ khi khai sinh ở nước ngoài

Có được làm khai sinh cho con ở nơi tạm trú?

Pháp luật quy định thế nào về mã số định danh cá nhân thay thế sổ hộ khẩu?

Pháp luật quy định thế nào về mã số định danh cá nhân thay thế sổ hộ khẩu?

Trường hợp pháp luật cấm kết hôn

Trường hợp pháp luật cấm kết hôn

Quyền yêu cầu thay đổi hộ tịch của người chưa thành niên

Quyền yêu cầu thay đổi hộ tịch của người chưa thành niên

Quyền thay đổi họ tên của công dân

Nhận lại con ruột đã cho người khác nuôi

Nhận lại con ruột đã cho người khác nuôi

Đăng ký khai sinh tại nước ngoài, đổi họ tên thế nào?

Đăng ký khai sinh tại nước ngoài, đổi họ tên thế nào?

Thêm trường hợp cấp khống giấy khai sinh cho trẻ mang quốc tịch nước ngoài

Thêm trường hợp cấp khống giấy khai sinh cho trẻ mang quốc tịch nước ngoài

Chưa có hộ khẩu TP có đăng ký khai sinh cho con được không?

Chưa có hộ khẩu TP có đăng ký khai sinh cho con được không?

Chưa có hộ khẩu TP có đăng ký khai sinh cho con được không?

Chưa có hộ khẩu TP có đăng ký khai sinh cho con được không?

Quê quán của con ghi theo cha hay mẹ?

Thủ tục làm Giấy khai sinh cho con qua mạng online tại Hà Nội

Thủ tục làm Giấy khai sinh cho con qua mạng online tại Hà Nội

Trẻ sinh ra trong tù vẫn được đăng ký khai sinh

Trẻ sinh ra trong tù vẫn được đăng ký khai sinh