Phổ biến pháp luật gắn với công tác hòa giải cơ sở

Phổ biến pháp luật gắn với công tác hòa giải cơ sở

Đưa pháp luật vào cuộc sống từ hoạt động hòa giải ở cơ sở

Đưa pháp luật vào cuộc sống từ hoạt động hòa giải ở cơ sở

Ngày hội tôn vinh hòa giải viên

Ngày hội tôn vinh hòa giải viên

Những hình ảnh ấn tượng tại chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

Những hình ảnh ấn tượng tại chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

Quận Đống Đa giành giải Nhất thi Hòa giải viên giỏi năm 2019

Quận Đống Đa giành giải Nhất thi Hòa giải viên giỏi năm 2019

9 đội xuất sắc tranh tài trong vòng Chung khảo 'Hòa giải viên giỏi' TP. Hà Nội

9 đội xuất sắc tranh tài trong vòng Chung khảo 'Hòa giải viên giỏi' TP. Hà Nội

9 đội xuất sắc so tài ở vòng chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

9 đội xuất sắc so tài ở vòng chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

Đã hòa giải thành 611.817 vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn

Đã hòa giải thành 611.817 vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn

Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của Bộ Tư Pháp làm việc tại Kiên Giang

Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của Bộ Tư Pháp làm việc tại Kiên Giang

Huyện Yên Định: Nâng cao hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở

Huyện Yên Định: Nâng cao hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở