Phát triển hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ

Phát triển hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước

Lo giải ngân vốn đầu tư công chậm

Lo giải ngân vốn đầu tư công chậm

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Nhiều thành quả từ cải cách thủ tục hành chính

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Nhiều thành quả từ cải cách thủ tục hành chính

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Sáng tạo, chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Sáng tạo, chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Kho bạc Nhà nước với 'lộ trình' xây dựng Chính phủ số

Kho bạc Nhà nước với 'lộ trình' xây dựng Chính phủ số

Kho bạc Nhà nước: Khẳng định vai trò Tổng kế toán nhà nước

Kho bạc Nhà nước: Khẳng định vai trò Tổng kế toán nhà nước

Thúc tiến độ giải ngân đầu tư công

Thúc tiến độ giải ngân đầu tư công

Phát triển thị trường trái phiếu để tăng hiệu quả cải cách quản lý nợ công

Phát triển thị trường trái phiếu để tăng hiệu quả cải cách quản lý nợ công

Phát hành trái phiếu chính phủ để tái cơ cấu nợ công Việt Nam như thế nào?

Phát hành trái phiếu chính phủ để tái cơ cấu nợ công Việt Nam như thế nào?

Huy động gần 2.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Huy động gần 2.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 2.692 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 2.692 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chính phủ

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Vướng ở khâu giải phóng mặt bằng

Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Vướng ở khâu giải phóng mặt bằng

Giải ngân vốn đầu tư công chậm, vì sao?

Giải ngân vốn đầu tư công chậm, vì sao?

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2019

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2019

Huy động được 2.650 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động được 2.650 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc từ cơ chế, chính sách

Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc từ cơ chế, chính sách

Thu hút 2.650 tỷ đồng đầu tư TPCP

Thu hút 2.650 tỷ đồng đầu tư TPCP

Cần có cơ chế hợp lý để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư

Cần có cơ chế hợp lý để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư

Kỷ niệm Ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước 29/5: Gương sáng nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức

Kỷ niệm Ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước 29/5: Gương sáng nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức

Dự kiến đến 31/5, giải ngân hơn 89.165 tỷ đồng chi đầu tư

Dự kiến đến 31/5, giải ngân hơn 89.165 tỷ đồng chi đầu tư

Kiểm soát chi qua kho bạc: Giảm thủ tục nhưng nâng cao kỷ luật tài chính

Kiểm soát chi qua kho bạc: Giảm thủ tục nhưng nâng cao kỷ luật tài chính

Vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 72 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 72 nghìn tỷ đồng

'Cán bộ đi nước ngoài như đi chợ', thu hồi tiền thế nào?

'Cán bộ đi nước ngoài như đi chợ', thu hồi tiền thế nào?

'Cán bộ đi nước ngoài như đi chợ', thu hồi tiền thế nào?

'Cán bộ đi nước ngoài như đi chợ', thu hồi tiền thế nào?

Hết 5 tháng mới giải ngân được 24,8% kế hoạch vốn đầu tư

Hết 5 tháng mới giải ngân được 24,8% kế hoạch vốn đầu tư

Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc không từ phía Kho bạc Nhà nước

Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc không từ phía Kho bạc Nhà nước

Kho bạc từ chối thanh toán hơn 20 tỉ tiền ngân sách chưa đủ hồ sơ

Kho bạc từ chối thanh toán hơn 20 tỉ tiền ngân sách chưa đủ hồ sơ

HNX huy động 3.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

HNX huy động 3.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Thêm 3.400 tỷ đồng 'đổ' vào TPCP

Quyết toán ngân sách nhà nước nêu dự án 'đội vốn' tới… 39 lần!

Quyết toán ngân sách nhà nước nêu dự án 'đội vốn' tới… 39 lần!

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình: Giải ngân nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình: Giải ngân nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định

Trái phiếu Chính phủ hút thêm 2.400 tỷ đồng

Trái phiếu Chính phủ hút thêm 2.400 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả

Làm chủ công nghệ

Làm chủ công nghệ

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang và gánh nặng chính sách tiền tệ

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang và gánh nặng chính sách tiền tệ

4 tháng đầu năm: Chính phủ trả nợ khoảng 113.626 tỉ đồng

4 tháng đầu năm: Chính phủ trả nợ khoảng 113.626 tỉ đồng

Lũy kế thu ngân sách 4 tháng năm 2019 tăng 13,9% so với cùng kỳ

Lũy kế thu ngân sách 4 tháng năm 2019 tăng 13,9% so với cùng kỳ

Cổ phiếu ngân hàng: Vẫn hấp dẫn đối với dòng tiền đầu tư giá trị

Cổ phiếu ngân hàng: Vẫn hấp dẫn đối với dòng tiền đầu tư giá trị

Xử nghiêm vi phạm làm chậm giải ngân vốn đầu tư công

Xử nghiêm vi phạm làm chậm giải ngân vốn đầu tư công

Lãi suất liên ngân hàng 'trồi sụt' vì động thái của Kho bạc Nhà nước

Lãi suất liên ngân hàng 'trồi sụt' vì động thái của Kho bạc Nhà nước

Trích dẫn tiêu điểm thị trường liên ngân hàng

Tài khóa và tiền tệ thiếu 'ăn ý': Thanh khoản căng thẳng

Tài khóa và tiền tệ thiếu 'ăn ý': Thanh khoản căng thẳng

KBNN công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2019

KBNN công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2019

Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho gần 100 đơn vị sử dụng ngân sách

Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho gần 100 đơn vị sử dụng ngân sách

Tiền gửi của kho bạc đang chi phối diễn biến thị trường tiền tệ

Tiền gửi của kho bạc đang chi phối diễn biến thị trường tiền tệ

KBNN Thừa Thiên - Huế: Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Lập báo cáo tài chính Nhà nước: Kho bạc Nhà nước đảm bảo thực hiện đúng lộ trình

Lập báo cáo tài chính Nhà nước: Kho bạc Nhà nước đảm bảo thực hiện đúng lộ trình

Hạch toán kế toán đối với khoản phải trả cho người lao động tại đơn vị hành chính, sự nghiệp

Hạch toán kế toán đối với khoản phải trả cho người lao động tại đơn vị hành chính, sự nghiệp

Quý 2, Kho bạc Nhà nước sẽ huy động 80.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Quý 2, Kho bạc Nhà nước sẽ huy động 80.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%

Tự ăn đuôi mình

Tự ăn đuôi mình

Quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Giao thông Vận tải

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ

Ngừng phát hành tín phiếu - tín hiệu mới của chính sách tiền tệ

Ngừng phát hành tín phiếu - tín hiệu mới của chính sách tiền tệ

Qua 4 tháng, 11 bộ, ngành gần như chưa giải ngân vốn đầu tư công

Qua 4 tháng, 11 bộ, ngành gần như chưa giải ngân vốn đầu tư công

8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế

8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế

Giải ngân vốn đầu tư công 2019: Sốt ruột vì 'có tiền mà không tiêu được'

Giải ngân vốn đầu tư công 2019: Sốt ruột vì 'có tiền mà không tiêu được'

Tiền tỷ kho bạc 'ứ' tại ngân hàng: Bao giờ hết vòng luẩn quẩn?

Tiền tỷ kho bạc 'ứ' tại ngân hàng: Bao giờ hết vòng luẩn quẩn?

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước trong quý I/2019

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước trong quý I/2019

Hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh

Vì sao lãi suất liên ngân hàng giảm mà lãi suất huy động vẫn neo cao?

Vì sao lãi suất liên ngân hàng giảm mà lãi suất huy động vẫn neo cao?

Huy động 1.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động 1.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Thanh khoản tiếp tục nóng trên thị trường tiền tệ

Thanh khoản tiếp tục nóng trên thị trường tiền tệ

TPCP thu hút 1.800 tỷ đồng đầu tư

TPCP thu hút 1.800 tỷ đồng đầu tư

KBNN Thừa Thiên – Huế: Những bước tiến vững chắc

890 khoản chi chưa đủ thủ tục trong Quý I là cao hay thấp?

Kho bạc Nhà nước phát hiện ước khoảng 890 khoản chi chưa đúng quy định

Kho bạc Nhà nước phát hiện ước khoảng 890 khoản chi chưa đúng quy định

Huy động thêm 1.550 tỷ TPCP qua đấu thầu tại HNX

Huy động thêm 1.550 tỷ TPCP qua đấu thầu tại HNX

Thêm 1.550 tỷ đồng đầu tư TPCP kỳ hạn 15 năm

Thêm 1.550 tỷ đồng đầu tư TPCP kỳ hạn 15 năm

Những điểm nhấn trong đổi mới chức năng quản lý Kho bạc

Những điểm nhấn trong đổi mới chức năng quản lý Kho bạc

Từ chối thanh toán khoảng 980 khoản chi chưa đáp ứng quy định

Từ chối thanh toán khoảng 980 khoản chi chưa đáp ứng quy định

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng

Áp lực với tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại

Áp lực với tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại

Thu hồi vốn đầu tư công còn tồn đọng chưa sử dụng

Thu hồi vốn đầu tư công còn tồn đọng chưa sử dụng

Huy động được gần 3.000 tỷ đồng từ phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động được gần 3.000 tỷ đồng từ phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Thêm gần 3.000 tỷ đồng đầu tư TPCP

Thêm gần 3.000 tỷ đồng đầu tư TPCP

Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 14% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 14% kế hoạch

Quý I, giải ngân vốn đầu tư hơn 49,8 nghìn tỷ đồng

Quý I, giải ngân vốn đầu tư hơn 49,8 nghìn tỷ đồng

Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc: Lan tỏa đến từng cấp sử dụng ngân sách

Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc: Lan tỏa đến từng cấp sử dụng ngân sách

Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc NN

Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc NN

Hướng dẫn thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo quy định mới

Hướng dẫn thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo quy định mới

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020

Từ 1/4 Tổng cục Hải quan thực hiện nhiều khoản thu không dùng tiền mặt

Từ 1/4 Tổng cục Hải quan thực hiện nhiều khoản thu không dùng tiền mặt

KBNN Kinh Môn quyết liệt mở rộng dịch vụ công trực tuyến

KBNN Kinh Môn quyết liệt mở rộng dịch vụ công trực tuyến

Huy động được 200 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động được 200 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Thêm 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động

Thêm 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động

TPCP dài hạn hút 200 tỷ đồng đầu tư

TPCP dài hạn hút 200 tỷ đồng đầu tư

Tổng cục Hải quan triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Tổng cục Hải quan triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Huy động thành công hơn 66 nghìn tỷ đồng TPCP trong hơn 2 tháng đầu năm

Huy động thành công hơn 66 nghìn tỷ đồng TPCP trong hơn 2 tháng đầu năm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao dự kiến triển khai trên diện rộng từ 1/5/2019

Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao dự kiến triển khai trên diện rộng từ 1/5/2019

Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc

Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi: Quy trình làm việc khoa học, hiệu quả tại Kho bạc Nhà nước

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi: Quy trình làm việc khoa học, hiệu quả tại Kho bạc Nhà nước

Chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới chức năng quản lý kho bạc

Chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới chức năng quản lý kho bạc

Thu Ngân sách Nhà nước 2 tháng đạt 17,5% dự toán năm

Thu Ngân sách Nhà nước 2 tháng đạt 17,5% dự toán năm

2 tháng: Thu ngân sách nhà nước gần 246,5 nghìn tỷ đồng

2 tháng: Thu ngân sách nhà nước gần 246,5 nghìn tỷ đồng

Vốn ứ, lãi nuôi và nuôi lãi

Vốn ứ, lãi nuôi và nuôi lãi