Hai ông lớn trượt gói thầu hơn 20 tỷ của Khu Quản lý đường bộ III

Đó là Liên danh Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng và Công ty cổ phần Xây dựng 469 tham đấu thầu gói thầu 20.965.855.000 đồng của Khu Quản lý đường bộ III.

Gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1342+00 - Km1343+230; Km1344+400 - Km1344+850; Km1346+00 - Km1347+500 và Km1349+00 - Km1349+980, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.

Dự án này có chủ đầu tư là Khu Quả lý đường bộ III. Nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ). Gói thầu là 20.965.855.000 đồng, được Khu Quả lý đường bộ III mở thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

Kết quả hoàn thành mở thầu vào lúc 10h11 ngày 25/3/2024 cho thấy chỉ có duy nhất Liên danh Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng và Công ty cổ phần Xây dựng 469 tham dự đấu thầu với giá bỏ thầu là 20.916.319.768 đồng.

Tuy nhiên, cuối cùng không có nhà thầu nào trúng gói thầu này với lý do là cả 2 công ty trong liên doanh không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.

Khu Quản lý đường bộ III.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (10B Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã tham gia 53 gói thầu, trong đó trúng 40 gói, trượt 9 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu: 485.115.250.805 VND. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 140.471.927.561 VND.

Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 344.643.323.244 VND. Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 74.63% ở gói thầu tại đây (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 95.83% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).

Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Quảng Nam (38), Đà Nẵng (5), Quảng Ngãi (4), Bình Định (1), Kon Tum (1), Không xác định (6).

Còn Công ty cổ phần Xây dựng 469 (Số TT06, Tòa Nhà CT-B Vinaconex9, Khu ĐTM Tây Đại Lộ V.I Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An) đã tham gia 62 gói thầu, trong đó trúng 53 gói, trượt 4 gói, 4 chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu: 2.028.330.966.648 VND. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 141.419.812.837 VND.

Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 1.886.911.153.811 VND.

Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 94.17% ở gói thầu tại đây (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 97.5% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).

Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Nghệ An (9), Khánh Hòa (6), Đắk Lắk (5), Bình Định (4), Phú Yên (4), Kon Tum (3), Hà Nội (2), Gia Lai (2), Đà Nẵng (2), Hà Tĩnh (2), Quảng Ninh (1), Thừa Thiên - Huế (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1), Hậu Giang (1), Quảng Nam (1), Quảng Ngãi (1), Không xác định (16).

Lê Trần

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/hai-ong-lon-truot-goi-thau-hon-20-ty-cua-khu-quan-ly-duong-bo-iii-208172.html