Cách Angelina Jolie sử dụng khối tài sản 160 triệu USD

'Tôi bị ám ảnh việc kiếm tiền. Từ bé, tôi tự nhủ phải thật giàu để cuộc sống của các con sau này được tốt hơn', Angelina Jolie chia sẻ.