Phú Yên: Tôm hùm nuôi ở đảo Lao Mái Nhà chết hàng loạt

Phú Yên: Tôm hùm nuôi ở đảo Lao Mái Nhà chết hàng loạt

Vì sao tôm hùm ở Phú Yên chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm ở Phú Yên chết hàng loạt?

Tôm hùm ở Phú Yên chết do nuôi mật độ dày

Tôm hùm ở Phú Yên chết do nuôi mật độ dày

Trung Quốc nói đã liên lạc với Việt Nam về vụ thất lạc ngư lôi huấn luyện

Trung Quốc nói đã liên lạc với Việt Nam về vụ thất lạc ngư lôi huấn luyện

Ngư dân hoảng hồn phát hiện ngư lôi ngoài biển Phú Yên

Ngư dân hoảng hồn phát hiện ngư lôi ngoài biển Phú Yên

Vật thể giống ngư lôi là 'thiết bị huấn luyện hải quân'

Vật thể giống ngư lôi là 'thiết bị huấn luyện hải quân'

Phát hiện vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi trên biển Phú Yên

Phát hiện vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi trên biển Phú Yên

Phát hiện vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi trên biển Phú Yên

Phát hiện vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi trên biển Phú Yên