Những đường nào bị cấm trong ngày diễn ra Quốc tang?

Những đường nào bị cấm trong ngày diễn ra Quốc tang?

Tình cảm người dân miền Nam tại lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tình cảm người dân miền Nam tại lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Quảng trường Ba Đình thượng cờ rủ ngày Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Quảng trường Ba Đình thượng cờ rủ ngày Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Clip: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Clip: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ thượng cờ rủ trong ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ thượng cờ rủ trong ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xem nghi thức thượng cờ rủ lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xem nghi thức thượng cờ rủ lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thiêng liêng nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thiêng liêng nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa

Viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa

Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày quốc tang

Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày quốc tang

Ngừng tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong thời gian Quốc tang

Ngừng tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong thời gian Quốc tang

Bộ VHTTDL gửi công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Bộ VHTTDL gửi công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Truyền thông quốc tế đưa tin, ảnh Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Truyền thông quốc tế đưa tin, ảnh Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước tại quảng trường Ba Đình

Treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước tại quảng trường Ba Đình

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ Quốc tang có nghi thức bắn đại bác tiễn đưa linh cữu?

Lễ Quốc tang có nghi thức bắn đại bác tiễn đưa linh cữu?

Treo cờ rủ và tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí

Treo cờ rủ và tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch nước

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch nước

Quê nhà Ninh Bình gấp rút chuẩn bị lễ Quốc tang Chủ tịch nước

Quê nhà Ninh Bình gấp rút chuẩn bị lễ Quốc tang Chủ tịch nước

Quốc tang ở Việt Nam được quy định thế nào?

Quốc tang ở Việt Nam được quy định thế nào?

Nghi thức Quốc tang của Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Nghi thức Quốc tang của Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Nghi thức Quốc tang của Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Nghi thức Quốc tang của Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Nghi thức Quốc tang của Việt Nam được tổ chức thế nào?

Nghi thức Quốc tang của Việt Nam được tổ chức thế nào?