Người phụ nữ tổ chức cho gần chục nam nữ vượt biên trái phép

Người phụ nữ tổ chức cho gần chục nam nữ vượt biên trái phép

Với khuôn mặt dễ nhìn, giọng nói truyền cảm, người phụ nhữ 28 tuổi móc nối với một đối tượng người Lạng Sơn...