Thực thi luật để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Thực thi luật để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 đã thể chế...
Cao Bằng luôn chú trọng hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai

Cao Bằng luôn chú trọng hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai

Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ 5

Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ 5

Tích cực tuyên truyền, đề xuất giải pháp đưa nhanh Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống

Tích cực tuyên truyền, đề xuất giải pháp đưa nhanh Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống

Tọa đàm 'Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống': Tập hợp sức mạnh, triển khai đồng bộ, khoa học

Tọa đàm 'Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống': Tập hợp sức mạnh, triển khai đồng bộ, khoa học

Cục Dân quân tự vệ và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm 'Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống'

Cục Dân quân tự vệ và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm 'Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống'