Công bố quyết định nhân sự của Chủ tịch nước

Công bố quyết định nhân sự của Chủ tịch nước

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

VKSND tối cao gặp mặt Đoàn cán bộ học tập và thi đấu thể thao với Viện kiểm sát Quảng Tây – Trung Quốc

VKSND tối cao gặp mặt Đoàn cán bộ học tập và thi đấu thể thao với Viện kiểm sát Quảng Tây – Trung Quốc

Quảng Ninh: Cải cách tư pháp đạt được những kết quả tích cực

Quảng Ninh: Cải cách tư pháp đạt được những kết quả tích cực

Nhân sự mới tại nhiều đơn vị

Quảng Ninh có tân Viện trưởng VKS

Quảng Ninh có tân Viện trưởng VKS

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh