Hội đồng Thi đua-Khen thưởng BĐBP họp phiên cuối năm

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng BĐBP họp phiên cuối năm

Phát huy truyền thống 'Trung dũng kiên cường', thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Phát huy truyền thống 'Trung dũng kiên cường', thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 giai đoạn 2014-2019

Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 giai đoạn 2014-2019

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 thi đua 'Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, quyết thắng'

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 thi đua 'Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, quyết thắng'

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quả

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quả

Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Công binh, giai đoạn 2014-2019

Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Công binh, giai đoạn 2014-2019

Đẩy mạnh thi đua, xây dựng LLVT Quân khu 1 vững mạnh

Đẩy mạnh thi đua, xây dựng LLVT Quân khu 1 vững mạnh

Binh đoàn 12 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Binh đoàn 12 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng cục Chính trị báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng cục Chính trị báo công dâng Bác

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị

Kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Phong trào thi đua phát triển phù hợp với từng đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực

Phong trào thi đua phát triển phù hợp với từng đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực

Cụm thi đua số 8 đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Cụm thi đua số 8 đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Tạo động lực phát huy truyền thống 'Mở đường thắng lợi' trong thời kỳ mới

Tạo động lực phát huy truyền thống 'Mở đường thắng lợi' trong thời kỳ mới

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2018

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2018

Sức lan tỏa và hiệu ứng thi đua

Sức lan tỏa và hiệu ứng thi đua

Quy trình thực hiện và hiệu quả hoạt động M&A doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam

Quy trình thực hiện và hiệu quả hoạt động M&A doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam

Đổi mới phong trào thi đua, ưu tiên hướng về cơ sở

Đổi mới phong trào thi đua, ưu tiên hướng về cơ sở

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Cụm thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Cụm thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Khen thưởng 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Khen thưởng 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng

Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng

Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

VKSND tối cao hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

VKSND tối cao hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua, khen thưởng

Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua, khen thưởng

Đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay