Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Chiều 22/1, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác...
Thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Tháng 2, tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Tháng 2, tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ vững tiêu chí bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia

Nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ vững tiêu chí bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia

Chủ động gỡ vướng chính sách, kịp thời báo cáo cảnh báo

Chủ động gỡ vướng chính sách, kịp thời báo cáo cảnh báo

Thi đua tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

Lính đảo tiền tiêu thi đua Quyết thắng

Lính đảo tiền tiêu thi đua Quyết thắng

Lựa chọn phát triển 3 doanh nghiệp nhà nước lớn làm 'đầu tàu'

Lựa chọn phát triển 3 doanh nghiệp nhà nước lớn làm 'đầu tàu'

Vai trò tổ chức công tác kế toán trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Vai trò tổ chức công tác kế toán trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Xây dựng định hướng phát triển 17 doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn

Xây dựng định hướng phát triển 17 doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2020

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2020

Xác định rõ trọng tâm thi đua, thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược

Xác định rõ trọng tâm thi đua, thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới

Người dân đã thực sự trở thành chủ thể của phong trào thi đua

Người dân đã thực sự trở thành chủ thể của phong trào thi đua

Công tác thi đua khen thưởng góp phần tạo động lực trong phát triển KTXH

Công tác thi đua khen thưởng góp phần tạo động lực trong phát triển KTXH

Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên cuối năm

Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên cuối năm

Góp ý xây dựng Báo cáo kết quả công tác thi đua-khen thưởng năm 2020

Góp ý xây dựng Báo cáo kết quả công tác thi đua-khen thưởng năm 2020

Khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo - nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia

Khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo - nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia

Những con số biết nói về phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 của BHXH Việt Nam

Những con số biết nói về phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam quyết tâm tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

BHXH Việt Nam quyết tâm tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Phong trào thi đua luôn bám sát thực tiễn

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Phong trào thi đua luôn bám sát thực tiễn

BHXH Việt Nam 'Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Ngành tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp'

BHXH Việt Nam 'Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Ngành tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp'

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Vinh danh 44 tập thể, cá nhân ngành BHXH Việt Nam

Vinh danh 44 tập thể, cá nhân ngành BHXH Việt Nam

Phong trào thi đua của ngành BHXH thiết thực, đổi mới về nội dung và hình thức

Phong trào thi đua của ngành BHXH thiết thực, đổi mới về nội dung và hình thức

'Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

'Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

Chủ động đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác

Chủ động đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác

Xem xét đề xuất khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể

Cụm thi đua số 8 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

Cụm thi đua số 8 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Thanh Hóa phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Đổi mới và nâng cao chất lượng Thi đua - Khen thưởng

Đổi mới và nâng cao chất lượng Thi đua - Khen thưởng

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V

Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng cục Hải quan đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng cục Hải quan đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng cục Hải quan đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng cục Hải quan đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đắk Lắk: Tuyên dương 31 tập thể, 78 cá nhân điển hình giai đoạn 2015-2020

Đắk Lắk: Tuyên dương 31 tập thể, 78 cá nhân điển hình giai đoạn 2015-2020

Xin ý kiến nhân dân về Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021

Xin ý kiến nhân dân về Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng

VietinBank tôn vinh các điển hình tiên tiến lần V

VietinBank tôn vinh các điển hình tiên tiến lần V