Chia sẻ khó khăn với gia đình công nhân bị thiệt hại do bão lũ

Chia sẻ khó khăn với gia đình công nhân bị thiệt hại do bão lũ

Trước những thiệt hại về nhà cửa, vật chất của đồng bào miền Trung do bão số 8, 9 gây ra, LĐLĐ tỉnh Bình...
Bình Dương chăm lo đặc biệt cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bình Dương chăm lo đặc biệt cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bình Dương: 70% doanh nghiệp có Công đoàn ký thỏa ước

Bình Dương: 70% doanh nghiệp có Công đoàn ký thỏa ước

Bình Dương: Tổ chức 'Chuyến xe xuân nghĩa tình'

Bình Dương: Tổ chức 'Chuyến xe xuân nghĩa tình'

Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

Bình Dương: Cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Bình Dương: Cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Bình Dương: Tổ chức 'Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình'

Bình Dương: Tổ chức 'Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình'

Đột phá trong cải cách tiền lương, phúc lợi xã hội

Đột phá trong cải cách tiền lương, phúc lợi xã hội

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Bình Dương chú trọng hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động

Bình Dương chú trọng hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động

Chăm chút bữa ăn giữa ca của công nhân

Chăm chút bữa ăn giữa ca của công nhân

Bình Dương: Khánh thành hồ bơi phục vụ công nhân

Bình Dương: Khánh thành hồ bơi phục vụ công nhân

Bình Dương: Gần 1,7 tỉ đồng hỗ trợ công nhân

Bình Dương: Gần 1,7 tỉ đồng hỗ trợ công nhân

Bình Dương: Tập trung ký thỏa ước lao động tập thể nhóm

Bình Dương: Tập trung ký thỏa ước lao động tập thể nhóm

Bình Dương: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên khó khăn

Bình Dương: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên khó khăn

Tiện ích siêu thị Công đoàn

Tiện ích siêu thị Công đoàn

Vững bước đến trường

Vững bước đến trường

Bình Dương: Khánh thành trường học cho con công nhân

Bình Dương: Khánh thành trường học cho con công nhân

Bình Dương: Các doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm lao động

Bình Dương: Các doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm lao động

Bình Dương: Nhiều doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm lao động

Bình Dương: Nhiều doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm lao động

Bình Dương: Đề xuất kéo dài thời gian trợ cấp người lao động

Bình Dương: Đề xuất kéo dài thời gian trợ cấp người lao động

Chăm lo con công nhân, bảo vệ lao động xuất khẩu

Chăm lo con công nhân, bảo vệ lao động xuất khẩu

Bình Dương: Kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Bình Dương: Kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Bình Dương: Tiếp sức cho con công nhân đến trường

Bình Dương: Tiếp sức cho con công nhân đến trường

Bình Dương: Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn

Bình Dương: Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn

Bình Dương: Chắp cánh ước mơ cho con CNVC-LĐ khó khăn

Bình Dương: Chắp cánh ước mơ cho con CNVC-LĐ khó khăn

Bình Dương: Hơn 14.800 lao động chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Bình Dương: Hơn 14.800 lao động chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Bình Dương: Gần 1,4 tỉ đồng hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn

Bình Dương: Gần 1,4 tỉ đồng hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn

Nhiều địa phương tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Nhiều địa phương tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Bình Dương: Tuyên dương 300 công nhân điển hình tiên tiến

Bình Dương: Tuyên dương 300 công nhân điển hình tiên tiến

Nhà văn hóa lao động là cánh tay nối dài của Công đoàn

Nhà văn hóa lao động là cánh tay nối dài của Công đoàn

Tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

Tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

Động viên công nhân và con công nhân khó khăn

Động viên công nhân và con công nhân khó khăn

Nhiều hoạt động chăm lo công nhân khó khăn

Nhiều hoạt động chăm lo công nhân khó khăn

Bình Dương: Khoảng 63.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Bình Dương: Khoảng 63.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Bình Dương: Nâng kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Bình Dương: Nâng kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Hướng về đoàn viên và người lao động

Hướng về đoàn viên và người lao động

Bình Dương: 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Hỗ trợ công nhân lao động

Bình Dương: 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Hỗ trợ công nhân lao động

Bình Dương: Vận động doanh nghiệp thành lập Công đoàn

Bình Dương: Vận động doanh nghiệp thành lập Công đoàn

Vì sao 8.000 công nhân Công ty TNHH Chí Hùng đình công?

Vì sao 8.000 công nhân Công ty TNHH Chí Hùng đình công?

Bình Dương: 1.170 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng cho công nhân

Bình Dương: 1.170 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng cho công nhân

Bình Dương: Gần 1 tỉ đồng gây quỹ hỗ trợ công nhân khó khăn

Bình Dương: Gần 1 tỉ đồng gây quỹ hỗ trợ công nhân khó khăn

Động viên công nhân khó khăn

Động viên công nhân khó khăn

Bình Dương: Tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ người lao động

Bình Dương: Tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ người lao động