Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Nhân sự mới ngành Công an, Quân đội tại các địa phương

Nhân sự mới ngành Công an, Quân đội tại các địa phương

Nhân sự mới của Quân đội vừa được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm gồm những ai?

Nhân sự mới của Quân đội vừa được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm gồm những ai?

Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng có nhân sự, lãnh đạo mới

Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng có nhân sự, lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội, công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội, công an

Tân Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng là ai?

Tân Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng là ai?