Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong âm nhạc cách mạng

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong âm nhạc cách mạng

Ba bài hát sớm nhất ngợi ca Bác Hồ

Ba bài hát sớm nhất ngợi ca Bác Hồ

'Quà tháng 5 dâng Người'

'Quà tháng 5 dâng Người'

Còn mãi một giọng ca tài hoa đoản mệnh

Còn mãi một giọng ca tài hoa đoản mệnh

'Quà tháng 5 dâng Người' kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác

'Quà tháng 5 dâng Người' kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác

Sắp diễn ra chương trình nghệ thuật 'Quà tháng 5 dâng Người'

Sắp diễn ra chương trình nghệ thuật 'Quà tháng 5 dâng Người'

Chương trình nghệ thuật 'Quà tháng 5 dâng Người'

Chương trình nghệ thuật 'Quà tháng 5 dâng Người'

Quà tháng 5 dâng Người- món quà ý nghĩa giữa tháng 5 lịch sử

Quà tháng 5 dâng Người- món quà ý nghĩa giữa tháng 5 lịch sử