Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Gia Lai

Các địa phương hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

Các địa phương hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

Phó chủ tịch nước thăm, tặng quà Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai

Phó chủ tịch nước thăm, tặng quà Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai