Nghìn người đứng chật đường chiêm ngưỡng vũ điệu cồng chiêng trên phố

Nghìn người đứng chật đường chiêm ngưỡng vũ điệu cồng chiêng trên phố

Tây Nguyên phải là biểu tượng phát triển du lịch Việt Nam mang đậm sắc thái huyền thoại và di sản châu Á

Tây Nguyên phải là biểu tượng phát triển du lịch Việt Nam mang đậm sắc thái huyền thoại và di sản châu Á

Lễ hội đường phố tại Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Lễ hội đường phố tại Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Đặc sắc lễ hội đường phố 'Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên'

Đặc sắc lễ hội đường phố 'Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên'

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống

Phát hành logo Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018

Phát hành logo Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018

Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Gia Lai